Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Αποσπάσματα από το "Ο Ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού" του Βλαδίμηρου Λένιν (Ένθετο της Σοσιαλιστικής Προοπτικής Μαρτίου 2014)

Με σημειώσεις της σύνταξης της εφημερίδας μας

Για τον παλιό καπιταλισμό, με την απόλυτη κυριαρχία του ελεύθερου ανταγωνισμού, ήταν χαρακτηριστική η εξαγωγή κεφαλαίου.
Ο καπιταλισμός είναι εμπορευματική παραγωγή στην ανώτερη βαθμίδα της ανάπτυξής της, όταν και η εργατική δύναμη γίνεται εμπόρευμα.

Δείτε το ένθετο σε μορφή PDF

Ένθετο Νο 155 - Αποσπάσματα από το "Ο Ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού" του Βλαδίμηρου Λένιν