Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Η αιμορραγία της μετανάστευσης στο εξωτερικό

Η λύση είναι στους αγώνες και όχι να «ρίξουμε μαύρη
 πέτρα πίσω μας»
Μέσα στα μεγάλα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα στα χρόνια της κρίσης είναι και αυτό της μετανάστευσης Ελλήνων στο εξωτερικό. Οι συνέπειες αποτυπώθηκαν σε έρευνα που διεξήγαγε η Endeavor Greece, όπου καταγράφονται η προστιθέμενη αξία και τα φορολογικά έσοδα που δημιουργούν στις χώρες υποδοχής οι Έλληνες που έφυγαν για το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης (2008-2016).
Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, οι Έλληνες που μετανάστευσαν από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι σήμερα είναι μεταξύ 350.000 (εκτίμηση Endeavor) και 427.000 (εκτίμηση Τραπέζης της Ελλάδος) και οι άνθρωποι αυτοί, κυρίως ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, συνεισφέρουν ετησίως 13 δις ευρώ στο ΑΕΠ των χωρών υποδοχής (κυρίως Γερμανία και Αγγλία) και 9 δις ευρώ σε φορολογικά έσοδα, εκ των οποίων 8 δις ευρώ σε φόρους εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές και 1 δις ευρώ σε ΦΠΑ!
Αθροιστικά, από το 2008 μέχρι σήμερα, οι Έλληνες μετανάστες έχουν παραγάγει περισσότερα από 50 δις ευρώ ΑΕΠ στις νέες «πατρίδες» τους! Από την άλλη, το ποσό που έχει δαπανήσει το ελληνικό κράτος για την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων εκτιμάται στα 8 δις ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται βέβαια οι ιδιωτικές δαπάνες των γονέων για φροντιστήρια, βιβλία κ.λπ.!
Η λύση όμως δεν είναι η φυγή αλλά ο αγώνας για να ξανασταθεί αυτός ο λαός στα πόδια του. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει με ηγέτες αυτούς που μας έφεραν εδώ, εφοπλιστές, βιομήχανους, τραπεζίτες, τους πολιτικούς-κομματικούς τους εκπροσώπους και τη συνδικαλιστική τους γραφειοκρατία. Αντιθέτως, αυτοί χαίρονται που μεγάλο τμήμα της, εν δυνάμει αγωνιστικής, νεολαίας φεύγει, την ώρα που η χώρα γερνάει και η ελληνική εργατική τάξη δεν ανανεώνεται – γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την εισαγωγή ακόμα περισσότερων φθηνών, απολίτικων και πειθήνιων μεταναστών. Πρέπει, με μπροστάρη την εργατική τάξη, τη νεολαία και τους ανέργους, να ξαναβάλουμε μπροστά την αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, εκμεταλλευόμενοι τις πλούσιες πρώτες ύλες της χώρας και την τεχνογνωσία που υπάρχει στο υψηλού επιπέδου εργατικό μας δυναμικό. Ακόμα και τώρα υπάρχει η δυνατότητα να αντιστρέψουμε την κατάσταση, αρκεί να την πάρουμε στα χέρια μας!

Γιάννης Τριανταφύλλου