Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Αναδιοργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής

Οι πρώτες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες είναι γενικές και αόριστες. Υπάρχει βέβαια ανοχή και αναμονή, όπως σε όλα τα στρώματα του ελληνικού λαού. Όταν μιλάμε, όμως, για ουσιαστική στήριξη των αγροτών, αυτό που προέχει είναι: να δουν οι αγρότες στο πλάι τους ουσιαστική επιστημονική στήριξη και όχι εμπόρους που θέλουν να τους πουλήσουν φυτοφάρμακα. Μια τέτοια στήριξη θα αναβαθμίσει την παραγωγή, θα κάνει ανταγωνιστικά τα προϊόντα, θα αλλάξει τη νοοτροπία που έχει επίτηδες καλλιεργηθεί, της άγνοιας και του παρασιτισμού. Βασική προϋπόθεση είναι να ανασυγκροτηθούν και να επαναλειτουργήσουν οι γεωτεχνικές υπηρεσίες, που οι μνημονιακοί είχαν διαλύσει: ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών), ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ. Να προσληφθούν στελέχη και να οργανωθούν άμεσα, με κάθε απαραίτητη προσθήκη.
Η ανασυγκρότηση της πρωτογενούς παραγωγής δεν μπορεί παρά να γίνει πάνω σε βιομηχανικά πρότυπα. Οι αγρότες θα καταλάβουν και θα ενισχύσουν μια τέτοια προοπτική σαν ειλικρινή, ακόμα κι αν τα αποτελέσματα είναι μακροπρόθεσμα.

Αγρότες από τη Μεσσηνία