Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Ένα καταστροφικό μέτρο για την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον

Από τις 25 του Οκτώβρη αλιείς από το Ιόνιο και τους κοντινούς ψαρότοπους (δέλτα Αχελώου, Αμβρακικός) έχουν κατασκηνώσει έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα. Διαμαρτύρονται για την απόφαση του υπουργείου να επαναφέρει τη χρήση της «βιντζότρατας», η άδεια ανανέωσης της οποίας είχε καταργηθεί απ’ το 1980. Από τότε οι βιντζότρατες λιγόστεψαν, για να καταργηθούν τελείως απ’ το 2010. Ο λόγος είναι ότι με το πλέγμα που διαθέτουν για δίχτυ δεν αφήνουν τίποτε στο βυθό και αλιεύοντας εποχές που αναπαράγονται τα ψάρια καταστρέφουν το γόνο. Το πανό των ψαράδων έξω απ’ το υπουργείο γράφει «Όχι στην γονοκτονία». Οι ψαράδες ζητούν να ανακληθεί η απόφαση και οι βιντζότρατες να απαγορευτούν οριστικά απ’ τις θάλασσες.
Η κυβέρνηση πήρε ένα τέτοιο μέτρο για να εξυπηρετήσει προφανώς συμφέροντα μεγάλων εταιρειών σε αυτόν τον τομέα. Τον αγώνα των αλιέων τον έχουν «θάψει» τα μεγάλα κανάλια και η κρατική τηλεόραση. Τους συμπαραστεκόμαστε και υιοθετούμε το δίκαιο αίτημά τους.

Σ.Κ.