Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Σοσιαλιστική Προοπτική Απρίλιος 2020


Η επιδημία θα νικηθεί
Αυτό που δεν παίρνει γιατρειά είναι το κοινωνικό σύστημα

Οι διαστάσεις που παίρνει παγκοσμίως η επιδημία του κορωνοϊού οφείλονται πρώτα και κύρια στην καπιταλιστική αναρχία και την αποδυνάμωση των δημόσιων συστημάτων υγείας από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική. Η επιστήμη και η αυτοπειθαρχία του λαού θα νικήσουν την επιδημία. Ταυτόχρονα όμως ξεκινά ο αγώνας να μη φορτωθεί ο φτωχός εργαζόμενος κόσμος τη νέα κρίση ενός ανίατα άρρωστου κοινωνικού συστήματος.
Άμεση ενίσχυση της δημόσιας υγείας με προσωπικό και πόρους! Επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων! Διατίμηση στα βασικά τρόφιμα και σε όλα τα μέσα αντιμετώπισης της επιδημίας! Απαγόρευση των απολύσεων, ακύρωση κάθε απόλυσης ή βλαπτικής μεταβολής που έγινε από την έναρξη της επιδημίας! Επίδομα στο πραγματικό κόστος ζωής για μισθωτούς-αυτοαπασχολούμενους! Δουλειά για τους ανέργους, κρατικά εργοστάσια για την παραγωγή ειδών πρώτης ανάγκης! Φορολογήστε το μεγάλο κεφάλαιο και τους εφοπλιστές!

Δείτε την εφημερίδα σε μορφή PDF