Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

 Το «εργασιακό» νομοσχέδιο θέλει να διαλύσει κάθε δυνατότητα οργάνωσης και συλλογικής αντίστασης των εργαζομένων

 

Οι αντιδράσεις των εργαζομένων στο νομοσχέδιο-έκτρωμα ξεκίνησαν.
Να μην τους αφήσουμε να μας γυρίσουν έναν αιώνα πίσω!

Το αντιδραστικό αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, που η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή, αποτελεί μια ιστορική επίθεση στα δικαιώματα της εργατικής τάξης και ιδιαίτερα στα δικαιώματα της συνδικαλιστικής δράσης, της απεργίας, της συλλογικής διεκδίκησης, καθώς και στο ίδιο το δικαίωμα της εργασίας. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο κατ’ εντολήν της ελληνικής αστικής τάξης και του ΣΕΒ, που εκτός από την κατάργηση των σταθερών εργασιακών σχέσεων (κατάργηση 8ωρου), των πληρωμένων υπερωριών, της κυριακάτικης αργίας, την κατάργηση της επιθεώρησης εργασίας κ.λπ., έχει ως προφανή του στόχο τη διάλυση των σωματείων και τον αφοπλισμό των εργαζομένων, ώστε οι τελευταίοι να μετατραπούν κυριολεκτικά σε σύγχρονους δούλους. Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, επιφέρει: 

1) Το ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων. Τα σωματεία θα είναι υποχρεωμένα να εγγραφούν στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (στο υπουργείο Εργασίας) και να τηρούν ψηφιακά το μητρώο μελών τους (με τη συμπλήρωση διαφόρων στοιχείων, μέχρι αριθμό ταυτότητας και ΑΜΚΑ), καθώς και όλα τα βιβλία τους (Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Συνελεύσεων, ταμείου κ.λπ.). Αν δεν το πράξουν, δεν θα έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται συλλογικές συμβάσεις, να κηρύσσουν απεργία κ.λπ., ούτε θα προστατεύονται από απόλυση τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους. Μιλάμε δηλαδή για πλήρη και ασφυκτικό έλεγχο των σωματείων και των μελών τους από κράτος και εργοδότες.

2) Την απονεύρωση των γενικών συνελεύσεων, του ανώτατου δηλαδή οργάνου των σωματείων, μέσω της υποχρέωσης των σωματείων να διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής συμμετοχής και ψηφοφορίας, ιδιαίτερα για την κήρυξη απεργίας (με το 50%+1) και την εκλογή Διοικητικών Συμβουλίων. Δηλαδή, επιχειρείται το χτύπημα των ζωντανών διαδικασιών των συνελεύσεων (αντιπαράθεση απόψεων, διάλογος, ζύμωση κ.λπ.), και η αντικατάστασή τους με εξ αποστάσεως συμμετοχή… από τον καναπέ, με ψηφοφορία τύπου Eurovision! Ενώ, αν στη συνέλευση παρευρεθούν πρόσωπα που δεν είναι μέλη του σωματείου (π.χ. για να απευθύνει κάποιος χαιρετισμό), τότε οι αποφάσεις της συνέλευσης μπορούν να κηρυχθούν άκυρες!

3) Την εξαφάνιση του δικαιώματος της απεργίας, με την υποχρέωση των σωματείων α) να διαθέτουν προσωπικό ασφαλείας σε ποσοστό 33% σε μια σειρά επιχειρήσεις και υπηρεσίες «κοινής ωφέλειας», και όχι μόνο στον δημόσιο τομέα, β) να συμμετέχουν υποχρεωτικά στη διαμεσολάβηση (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας), και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή απαγορεύεται να κηρύξουν απεργία, γ) να προειδοποιούν για την απεργία ή τη στάση εργασίας 24 ώρες πριν την κήρυξή της και να την επιδίδουν εγγράφως στον εργοδότη με δικαστικό επιμελητή. Επίσης, δ) απαγορεύεται να περιφρουρούν την απεργία τους, να προβαίνουν σε καταλήψεις εργασιακών χώρων και αποκλεισμούς, αλλά και να προπαγανδίζουν σε μη απεργούς, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί «άσκηση ψυχολογικής βίας» και η απεργία θα διακόπτεται ως παράνομη, και ε) απαγορεύεται σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις να επαναπροκηρύσσουν απεργία σε περίπτωση που αυτή έχει βγει παράνομη από τα δικαστήρια! Επιπλέον, σωματεία ή συνδικαλιστές που θα προβούν σε περιφρούρηση απεργίας, κατάληψη χώρων κ.λπ. θα έχουν και αστικές ευθύνες, κάτι που αποσκοπεί στην οικονομική εξόντωση των σωματείων.

Πρόκειται λοιπόν για την πιο αντιδραστική τομή που επιχειρείται εδώ και έναν αιώνα στις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων! Απέναντι σ’ αυτό το αντεργατικό έκτρωμα, η εργατική τάξη, η τάξη μας, δεν έχει άλλη επιλογή από τον μαζικό γενικό ξεσηκωμό! Είναι χρέος και καθήκον απέναντι στις προηγούμενες γενιές εργαζομένων, που κέρδισαν με αιματηρούς αγώνες αυτές τις κατακτήσεις, να τις υπερασπιστούμε δυναμικά και αποφασιστικά. Είναι χρέος και καθήκον όλων απέναντι στη νέα γενιά εργαζομένων, στα παιδιά μας, να αποτρέψουμε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα που ετοιμάζουν. Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει!  Όλοι τώρα στον αγώνα, όλοι τώρα στη μάχη!

 

Μ. Σάκος