Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Αναδιοργάνωση των συνεταιρισμών σε νέα βάση

Οι αγρότες βρίσκονται σε αναμονή για να δουν τις συνέπειες απ’ τα φορολογικά μέτρα που ψήφισε η κυβέρνηση. Οι επιδοτήσεις που δίνονται μέχρι τώρα είναι πετσοκομμένες έως 30%, όπως είχε προαναγγελθεί. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι ο αγρότης μόνος και κατακερματισμένος είναι στο έλεος της αστικής πολιτικής. Η σωτηρία του βρίσκεται στη συλλογική οργάνωση, είτε αυτή αφορά τους αγώνες είτε την ίδια την παραγωγή. Οι υπάρχοντες συνεταιρισμοί, κατά περιοχή και κατά προϊόν, πρέπει να αναδιοργανωθούν. Να μπορούν να εφοδιάζουν τους αγρότες με σωστά μέσα και μεθόδους παραγωγής υγιών και ποιοτικών προϊόντων. Να συστήσουν δίκτυο συσκευασίας και διανομής-εμπορίας που θα εξασφαλίζει ένα σταθερό εισόδημα. Οι αγρότες έτσι θα εμπιστευθούν τις δυνάμεις τους και θα δώσουν αγώνες με καλύτερες προϋποθέσεις. Θα δημιουργηθεί ενιαία και συλλογική συνείδηση. Σ’ αυτό το δρόμο, που αποτελεί και τη μόνη διέξοδο, πρέπει από τώρα να επικεντρωθεί και να παλέψει η πρωτοπορία της αγροτικής τάξης.


Χ.Ρ., Μεσσηνία