Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Ανταπόκριση από τη Μεσσηνία

Η προθεσμία ένστασης για τα χωράφια που χαρακτηρίστηκαν δασικά παρατάθηκε ως τις αρχές Μαΐου. Ήταν επόμενο, μετά την αγανάκτηση που επικράτησε στους αγρότες και τον χαοτικό χαρακτήρα του μέτρου.
Μέχρι τώρα έχει διευκρινιστεί ότι:
τα κτήματα που χαρακτηρίζονται Δ-Δ (δασικά και με τις δύο χαρτογραφήσεις που λαμβάνονται υπ’ όψιν, του 1945 και του 2008) δεν επιδέχονται ένστασης. Τα κτήματα Α-Δ και Δ-Α (αγροτικά το 1945 και δασικά το 2008 τα πρώτα, δασικά το 1945 και αγροτικά το 2008 τα δεύτερα) επιδέχονται ένστασης. Ο παράλογος χαρακτήρας του μέτρου βρίσκεται στο ότι λαμβάνεται υπ’ όψιν η χαρτογράφηση του 1945, όταν δηλαδή η χώρα βρισκόταν σε συνθήκες εμφύλιας σύρραξης.
Για να βρεθούν οι πραγματικές καταπατήσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύγχρονοι χάρτες, σε σύγκριση με αυτούς του 2008, που είναι οι τελευταίοι. Αυτά μας είπαν οι ειδικοί (μηχανικοί κ.λπ.). Η κυβέρνηση που εφαρμόζει μνημονιακά μέτρα με οικολογικό περικάλυμμα ας ξέρει ότι γίνεται εντελώς αναξιόπιστη, ιδιαίτερα στους αγρότες.

Χ.Ρ.