Κυριακή 30 Απριλίου 2017

O ΕΦΚΑ υπερχρεωμένος από την αρχή

Με το που δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κληρονόμησε 25 δισεκατομμύρια ευρώ χρέη απ’ τα παλαιότερα ταμεία.
Η «χαρτογράφηση» των χρεών αυτών μας δίνει ένα αδρό περίγραμμα της συμπεριφοράς των κοινωνικών τάξεων στο ζήτημα της ασφάλισης. Τα λιγότερα χρέη έχει το ταμείο
των μισθωτών, το ΙΚΑ, 2 δισεκατομμύρια ευρώ, και αυτά δημιουργήθηκαν από 1.159 μεγαλοοφειλέτες – με οφειλές άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας. Πρόκειται δηλαδή για εργοδότες. Τα υπόλοιπα χρέη του ΕΦΚΑ προέρχονται από τα ταμεία της μικροαστικής τάξης (επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι).
Ο σκοπός της συγχώνευσης των ταμείων ήταν η υπερχρέωση κυρίως του ΙΚΑ, και η έμμεση κατάργηση των διακριτών χαρακτηριστικών των κοινωνικών τάξεων. Στο δεύτερο ζήτημα, βέβαια, είναι ιστορικό καθήκον της εργατικής τάξης να επιβεβαιώσει πρακτικά τον ιδιαίτερο ρόλο της. Στο πρώτο, όμως, είναι άμεσο καθήκον να αποτραπεί το βούλιαγμα των ταμείων. Γι’ αυτό πρέπει να διατηρηθεί η ανεξαρτησία του κάθε ταμείου, να απαιτηθεί και το τελευταίο ευρώ από τους εργοδότες που δεν κατέβαλαν εισφορές και να ξεκινήσει αντιστροφή της κατάστασης μέσω της οργανωμένης πάλης των εργαζομένων.

Σ.Κ.