Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

Η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας οδού


Η Εγνατία οδός, ο μεγαλύτερος οδικός άξονας της χώρας, βρίσκεται υπό ιδιωτικοποίηση. Μια απόφαση όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλάζει τα δεδομένα στο θέμα. Με αυτή κρίνονται παράνομοι οι 26 απ’ τους 38 σταθμούς διοδίων, ενώ αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των διοδίων για τα φορτηγά. Η έρευνα της Επιτροπής έβγαλε τις 17 απ’ τις 73
σήραγγες του άξονα ελλιπείς και ότι γενικά χρειάζεται 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την επισκευή και συντήρησή του. Ακόμα υπολόγισε ότι, και με μείωση των διοδίων στα 0,045 ευρώ με 0,050 ευρώ ανά χιλιόμετρο, η Εγνατία θα αποφέρει έσοδα 5 δισεκατομμύρια ως το 2018. Τα διόδια σήμερα είναι 0,060 ευρώ ανά χιλιόμετρο, και θα πάνε στα 0,070 για χάρη του αγοραστή.
Το γεγονός αυτό ίσως να σηματοδοτεί μια γενικότερη αλλαγή πολιτικής για τους εθνικούς οδικούς άξονες, το βασικό πεδίο όπου έστησε τη δικτατορία του στη χώρα το κατασκευαστικό κεφάλαιο. Και αυτή θα είναι μια σημαντική ευνοϊκή εξέλιξη για τον ελληνικό λαό.

Σ.Κ.