Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

Ηλεκτρικό ρεύμα Η ληστεία γίνεται ακόμα πιο αδίστακτη

 

Όλος ο παραλογισμός και η αρπακτικότητα του 
καπιταλισμού-καζίνο αποτυπώνεται στην πολιτική
για το ηλεκτρικό ρεύμα
Η κυβέρνηση από την καινούργια χρονιά κόβει τις οριζόντιες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και την ίδια στιγμή εντείνει τον παραλογισμό της πλήρους υπαγωγής του ηλεκτρισμού στην κερδοσκοπία του χρηματιστικού κεφαλαίου.

Με τα μέτρα που ετοιμάζει οι καταναλωτές θα είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερα τιμολόγια, που θα χαρακτηρίζονται από ένα χρώμα: μπλε, πράσινο, κίτρινο και πορτοκαλί. Το μπλε θα είναι το σταθερό, και το πιο ακριβό όμως, προφανώς για να αποτραπούν οι καταναλωτές να πάνε σε αυτό.

Το κίτρινοθα έχει κυμαινόμενη τιμή, ανάλογα με τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος σε μηνιαία βάση. Το πορτοκαλί θα είναι το πιο «ευέλικτο», με βάση τη χρηματιστηριακή διακύμανση της τιμής σε ημερήσια βάση, αλλά μπορούν να το επιλέξουν μόνο όσοι έχουν «έξυπνο» μετρητή. Όσοι καταναλωτές δεν επιλέξουν κάποιο τιμολόγιο από τα παραπάνω θα πάνε αυτόματα στο πράσινο, που είναι σαν το κίτρινο, με ρήτρα αναπροσαρμογής και κυμαινόμενη τιμή. Η μόνη του διαφορά είναι ότι θα υπάρχει κάποιου είδους προστασία του καταναλωτή αν η χονδρεμπορική τιμή «ξεφύγει» πολύ προς τα πάνω.

Όλα αυτά, και άλλα δυσνόητα που ετοιμάζονται, δεν είναι παρά ο παραλογισμός του κεφαλαίου, στην πιο «νεοφιλελεύθερη» εκδοχή του, πάνω σε ένα κοινωνικό αγαθό που είναι κατάκτηση του σύγχρονου πολιτισμού, τον ηλεκτρισμό. Και ο οποίος παραλογισμός έχει μετατρέψει τον ηλεκτρισμό σε μέσο για τον οικονομικό και κοινωνικό στραγγαλισμό του λαού και της εναπομείνασας παραγωγής. Αυτό είναι επιταγή των πλέον αρπακτικών τμημάτων του κεφαλαίου, που λυμαίνονται την ενέργεια: κατασκευαστικό κεφάλαιο, χρηματιστικό κεφάλαιο, ιδιώτες προμηθευτές κ.λπ. Κεφάλαια που έχουν φυσικά σαν όργανο εκτέλεσης των σχεδίων τους την πλέον αδίστακτη κυβέρνηση των μεταπολιτευτικών χρόνων.

Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να περιμένει αδρανής την εξόντωσή του. Ήδη χιλιάδες οικογένειες αδυνατούν να πληρώσουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης μέσα στον δύσκολο χειμώνα. Χρειάζεται άμεσα μαζική αντίδραση, που θα ξεκινήσει από τοπική βάση και θα εξελιχθεί σε ένα κεντρικό κίνημα ανατροπής του καθεστώτος που έχουν επιβάλει τα αρπακτικά όρνεα του μεγάλου κεφαλαίου στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σε έναν τέτοιο αγώνα μπορούν να τραβηχτούν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα που θίγονται από τα συμφέροντα των αρπακτικών του ηλεκτρισμού.

 

Σ. Κρόκος