Κυριακή 19 Απριλίου 2015

Όχι στα γκέτο των σχολών- οικοτροφείων

Ο άδικος χαμός του Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Γιάννενα ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο το καθεστώς που ισχύει σε τέτοιου είδους επαγγελματικές σχολές-οικοτροφεία, όπως στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Ένα καθεστώς το οποίο θα πρέπει άμεσα να καταργηθεί, γιατί στερείται οποιασδήποτε παιδαγωγικής αντίληψης, δημιουργεί γκέτο και ισοπεδώνει την προσωπικότητα των σπουδαστών.
Όλοι οι νέοι πρέπει να σπουδάζουν σε συνθήκες 
ελευθερίας και όχι σε οικοτροφεία-στρατώνες
Κατ’ αρχήν, οι διετείς αυτές σχολές (αγροτικές, τουριστικές κ.λπ.) που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, θα πρέπει να περάσουν άμεσα υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας (σήμερα, ανάλογα με τη σχολή, την εποπτεία διατηρεί το αντίστοιχο υπουργείο, π.χ. Αγροτικής Ανάπτυξης). Να ενσωματωθούν σε παρεμφερές ΤΕΙ, ακόμα και με αλλαγή-εμπλουτισμό των προγραμμάτων τους. Είναι απαράδεκτο να κλείνουν σχολές των ΤΕΙ, να υποβαθμίζονται για οικονομικούς λόγους και την ίδια στιγμή να επιτρέπεται η λειτουργία εκτός υπουργείου Παιδείας τέτοιων σχολών.

Επίσης, πρέπει άμεσα να καταργηθεί το καθεστώς των οικοτροφείων. Πρόκειται για ένα πλήρως αναχρονιστικό μετεμφυλιακό κατάλοιπο, που οδηγεί στην ιδρυματοποίηση και την γκετοποίηση. Σε πολλές από αυτές τις σχολές οι σπουδαστές είναι εσώκλειστοι και είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν ένα αυστηρό πρόγραμμα, με απίστευτους περιορισμούς και υποχρεώσεις. Οι κανονισμοί τους θυμίζουν στρατό· φοράνε συγκεκριμένη ενδυμασία (π.χ. στον τουρισμό), παίρνουν άδεια για να βγουν έξω, πρέπει να επιστρέφουν συγκεκριμένη ώρα, δεν μπορούν να δέχονται επισκέψεις εκτός σχολής (παρά μόνο συγγενείς) κ.ά. Αυτοί οι κανονισμοί δεν προσφέρουν παιδαγωγικά τίποτα. Σκοπός τους είναι η πλήρης πειθάρχηση των σπουδαστών, ώστε αύριο να είναι απόλυτα υπάκουοι στους εργοδότες τους. Το πρόβλημα της διαμονής των φτωχών σπουδαστών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, με τη δημιουργία σύγχρονων φοιτητικών εστιών σε κεντρικά σημεία των πόλεων, με αυξημένες αρμοδιότητες των σπουδαστικών συλλόγων.
Τέλος, σ’ αυτές τις σχολές θα πρέπει να επιτραπεί-ενισχυθεί ο σπουδαστικός συνδικαλισμός, οι συνελεύσεις, οι εκλογές. Η συλλογικότητα, η ελευθερία των ιδεών, η ελευθερία της έκφρασης, εκτός του ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς προάγουν τη σκέψη, αντιμετωπίζουν και με διαφορετικό τρόπο και προλαμβάνουν τραγικά περιστατικά σαν αυτό των Ιωαννίνων, που συντάραξε όλη τη χώρα.
Για να μη θρηνήσουμε, λοιπόν, και άλλα θύματα σε τέτοιες σχολές-στρατώνες, η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να πάρει μέτρα για να αλλάξει πλήρως το καθεστώς τους.  


Μ. Σάκος