Σάββατο 18 Απριλίου 2015

Η παιδεία χρειάζεται αλλαγή προσανατολισμού

Στην παιδεία αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι μια 
στροφή προς ένα παραγωγικό μοντέλο που να δίνει 
προοπτικές στη νέα γενιά.
Η παιδεία βρίσκεται στη βάση του κοινωνικού συστήματος. Οι μαθητές είναι στην πλειοψηφία τους οι αυριανοί εργαζόμενοι, που παίρνουν την πρώτη κατάρτισή τους. Μια στροφή στην παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί παρά να έχει αποφασιστική επίδραση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το υπάρχον, μαζί με τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος του, είναι προσαρμοσμένο τα τελευταία χρόνια στην κυρίαρχη πολιτική της μεγαλοαστικής τάξης. Στην αποβιομηχάνιση, στην πολύμορφη «αποικιοποίηση» της χώρας (παρασιτισμός, εισαγωγή φθηνής εργασίας και τριτοκοσμικών μαζών). Τα σχολικά εγχειρίδια, τα βιβλία, είναι παντελώς ακατάλληλα και εξυπηρετούν τους σκοπούς που προαναφέραμε. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, ο πιο κοντινός τομέας στην παραγωγή, έχει δεχθεί τα βαρύτερα χτυπήματα με το μνημόνιο (κλείσιμο σχολών και ειδικοτήτων, απολύσεις εκπαιδευτικών κ.λπ.). Οι υπόλοιποι τομείς φυτοζωούν στη λιτότητα και την εγκατάλειψη.

Αυτό που χρειάζεται είναι αποφασιστική στροφή της παιδείας στην κατεύθυνση της γενικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Να φτιαχτούν νέα σχολικά εγχειρίδια, που να προάγουν την ουσιαστική γνώση, να δοθεί πλήρης υλικοτεχνική στήριξη στα σχολεία, να γίνει άμεση αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Η κυβέρνηση αντί να κάνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση ασχολείται με λιγότερο σημαντικά ζητήματα, που και εκεί υπαναχωρεί από τις πρώτες εξαγγελίες της σε ημίμετρα και αποσπασματικές αλλαγές (π.χ. νέα αλλαγή τρόπου διεξαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων). Δεν διακηρύξαμε ποτέ καμία εμπιστοσύνη στην αστική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και οι παλινωδίες της αυτές επιβεβαιώνουν την στάση μας.
Στο θέμα της εκπαίδευσης, όπως και στα υπόλοιπα, τον αποφασιστικό ρόλο πρέπει και μπορεί να τον παίξει το οργανωμένο εργατικό και εκπαιδευτικό κίνημα. Στην παιδεία οι καλά οργανωμένοι και σωστά προσανατολισμένοι αγώνες είναι αυτοί που μπορούν να φέρουν τη στροφή που προείπαμε. Η διεύρυνση και η εμβάθυνση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας, η βελτίωση της εργασιακής θέσης των εκπαιδευτικών, το σπάσιμο των γραφειοκρατικών και αυταρχικών δομών του συστήματος έχουν άμεση σχέση με αυτή τη στροφή. Ο δρόμος αυτός είναι ανοιχτός μπροστά μας για να τον κάνουμε πραγματικότητα με την πάλη μας.


Σ. Κρόκος