Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

Κοινωνική ασφάλιση και η υπονόμευσή της

Ο γνωστός Βασίλης Λεβέντης έκανε μια πρόταση για το ασφαλιστικό: να πάψουν να παίρνουν σύνταξη όσοι συνταξιούχοι έχουν άνω των 3.000 ευρώ εισόδημα από άλλες πηγές. Το μέτρο φαίνεται πάρα πολύ λογικό, κοινωνικά δίκαιο, έως και σοσιαλιστικό! Είναι όμως έτσι;
Κατ’ αρχάς, σε μια τέτοια περίπτωση, είναι σίγουρο ότι οι εν λόγω συνταξιούχοι θα κατέφευγαν στη δικαιοσύνη και θα δικαιώνονταν. Δεν μπορείς να στερήσεις τη σύνταξη από κάποιον που έχει καταβάλει κάποιες χιλιάδες ευρώ εισφορές. Έπειτα, ένα τέτοιο μέτρο ουσιαστικά νομιμοποιεί τη λογική της τρόικας για συμψηφισμό της σύνταξης με την περιουσιακή κατάσταση του συνταξιούχου. Αν όμως νομιμοποιηθεί αυτή η λογική, δεν θα μείνει στα υψηλά εισοδήματα. Αύριο, μια άλλη κυβέρνηση θα πει ότι και τα εισοδήματα των 2.000 ευρώ είναι πολύ υψηλά, και ούτως καθεξής… Όσον αφορά τώρα το σοσιαλιστικό του πράγματος, στη σοσιαλιστική κοινωνία, για την οποία εμείς παλεύουμε, δεν θα υπάρχουν εισοδήματα 3.000 ευρώ από άλλες (πλην της εργασίας) πηγές, γιατί οι μεγάλες ακίνητες περιουσίες θα έχουν απαλλοτριωθεί, ενώ ομόλογα, μετοχές κ.λπ. δεν θα υφίστανται. Προς το παρόν, όμως, στον καπιταλισμό, ας φορολογηθούν με μια αυξημένη κλίμακα όσοι έχουν τέτοια εισοδήματα, και ας αφήσουν ορισμένοι «λαγοί» των «δανειστών» τις πονηριές που αποσκοπούν στη συνολική υπονόμευση της έννοιας της κοινωνικής ασφάλισης.


Π.Δ.