Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Ασφαλιστικό, εργατική και μικροαστική τάξη

Μεγαλοαστική τάξη και «δανειστές» θέλουν να φορτώσουν τον
 προβληματικό ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ, για να διαλύσουν τελείως 
την κοινωνική ασφάλιση
Το ταμείο ασφάλισης των μικροεπαγγελματιών, ο ΟΑΕΕ, πρώην ΤΕΒΕ, είναι αυτό που εμφανίζει τα μεγαλύτερα ελλείμματα και παρουσιάζεται στα όρια της κατάρρευσης. Οι αιτίες γι’ αυτό είναι πολλές. Η κρίση που κλείνει πολλές μικρές επιχειρήσεις, η αδυναμία πληρωμής απ’ τους επαγγελματίες, η εισφοροδιαφυγή κ.ά. Τα προβλήματα του ΟΑΕΕ χρησιμοποιούνται απ’ τα αστικά επιτελεία σαν πολιορκητικός κριός για τα άλλα ταμεία, και κυρίως για το ΙΚΑ, το ταμείο της εργατικής τάξης δηλαδή. Η αστική τάξη θέλει να ενοποιήσει τον ΟΑΕΕ με το ΙΚΑ, στην ουσία να φορτώσει τα ελλείμματα του ΟΑΕΕ στο ταμείο των μισθωτών.
Το σχέδιο αυτό έχει δύο στόχους: έναν άμεσο, οικονομικό, να μεγαλώσουν και άλλο τα προβλήματα του ΙΚΑ και να δοθεί ευκαιρία για νέα αντεργατικά μέτρα, μειώσεις συντάξεων, αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κ.λπ. Και έναν βαθύτερα κοινωνικό, να «ενσωματωθεί» η εργατική τάξη στη μικροαστική και να χάσει τα διακριτά κοινωνικά της χαρακτηριστικά, που ένα απ’ αυτά, βασικό για την περίπτωση, είναι η υψηλή ασφαλιστική συνείδηση που έχει, σε σχέση με τα άλλα κοινωνικά στρώματα.
Εμείς είμαστε υπέρ της ενοποίησης των ταμείων της μισθωτής εργατικής τάξης, αλλά προς τα πάνω, με βελτίωση δηλαδή των ασφαλιστικών όρων και δικαιωμάτων, και όχι με κατάργησή τους. Είμαστε όμως και υπέρ, για ευρύτερους κοινωνικούς λόγους κυρίως, των διακριτών ταμείων για την εργατική και τη μικροαστική τάξη. Για το θέμα του ΟΑΕΕ είναι δίκαια τα αιτήματα των μικροεπαγγελματιών, που ζητάνε: α) να υπάρχει ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης, ώστε να προστατευτούν από υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, και β) να καθορίζεται η ασφαλιστική εισφορά ανάλογα με το ύψος των πραγματικών εισοδημάτων μιας μικρής επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η δυνατότητα πληρωμής των ασφαλίστρων από τους μικροεπαγγελματίες και θα μειωθεί η εισφοροδιαφυγή. Αυτή είναι μια σωστή βάση για τη συμμαχία της εργατικής τάξης με τη μικροαστική στο σημαντικότατο ζήτημα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Μια συμμαχία που πρέπει να κατευθύνεται ενάντια στην πολιτική του μεγάλου κεφαλαίου, γιατί αυτή είναι και η βασική υπεύθυνη για τα ελλείμματα των ταμείων και την υπονόμευση της κοινωνικής ασφάλισης.


Σ. Κρόκος