Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Ο Γενάρχης της ιδεολογίας μας

Με 10% καθαρό κέρδος το κεφάλαιο αισθάνεται τον εαυτό του σίγουρο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς παντού
Με 20% γίνεται ζωηρό
Με 50% γίνεται τολμηρό
Με 100% τσαλαπατάει όλους τους ανθρώπινους νόμους
Και με 300% δεν υπάρχει έγκλημα που να μην ριψοκινδυνεύσει να το διαπράξει


Κάρολος Μαρξ