Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

Οργανωτικό Σεμινάριο


Μια σύντομη γενική ματιά

1) Μια  νέα επαναστατική οργάνωση –στηριζόμενη στην ένταξη νέων αγωνιστικών μελών στις γραμμές της– οφείλει να εξελιχθεί κατά δύναμη: Σε έναν μικρό καθοδηγητή της πάλης της εργατικής τάξης.
Επίσης μια νέα επαναστατική οργάνωση μπορεί να αντλεί την αισιοδοξία της, μόνο με τη συνεχή και επίμονη προσπάθειά της να εισχωρήσει στα προβλήματα της εργατικής τάξης, και κατά δύναμη και στην πάλη της για την επίλυσή τους.

2) Μια επαναστατική οργάνωση οφείλει να σκοπεύει στην απελευθέρωση της προσωπικότητας των συντρόφων μελών της: Για να μπορέσουν αυτά να αναπτύξουν ελεύθερα τη δημιουργική πρωτοβουλία τους, ώστε να ανακαλύψουν τις προσωπικές αρετές τους τις άγνωστες ακόμα και στους ίδιους.

3) Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως, το αίσθημα της ανωτερότητας που επιφέρει στο άτομο
η ένταξή του στην επαναστατική πρωτοπορία της κοινωνίας. Δηλαδή στην επαναστατική οργάνωση: Όπου ακόμα και κοινωνικά, ψυχικά καταπιεζόμενα άτομα, ανυψώθηκαν μέσα στο επαναστατικό κίνημα, σε άτομα με εκπληκτικά πανίσχυρη ψυχική δύναμη. Πάνω σ’ αυτήν τη βάση αναπτύχθηκαν επαναστατικά και τα μαζικά κινήματα των «αναπήρων πολέμων» και των «φυματικών», όταν αυτά πρωτοργανώθηκαν και αναπτύχθηκαν εκπληκτικά στην Ελλάδα, υπό την ηγεσία των πρώτων Ελλήνων Κομμουνιστών-Τροτσκιστών.

4) Οι επαναστατικές οργανώσεις διατηρούν τη σταθερότητά τους τόσο καλύτερα, όσο τα μέλη τους μπορούν να αντιστέκονται στην ανεύθυνη απομονωτική και διαλυτική τάση: Να αναγάγουν κάθε διαφορά για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν πλειοψηφεί η πρότασή τους, σε διαφορά ιδεολογικών αρχών…

5) Για μια επαναστατική οργάνωση, οπωσδήποτε δεν κάνει ο καθένας, διότι απαιτούνται άτομα που να είναι όχι μόνο σοβαρά, αλλά και να διαθέτουν έναν συναισθηματικό κόσμο. Πάνω σ’ αυτό ο μεγάλος θεατρικός Μπέρναρντ Σω συνήθιζε να επαναλαμβάνει.
«Για τον νέο άνθρωπο που δεν τον συγκινούν οι ανθρωπιστικές ιδέες του σοσιαλισμού, σημαίνει ότι σαν άνθρωπος δεν αξίζει απολύτως τίποτα».

6) Η στρατολογία νέων αγωνιστών είναι μια πράξη μαχητική και απαιτεί ένα ρωμαλέο δυναμικό πνεύμα. Που πρέπει να στηρίζεται στη βεβαιότητά μας για την τελική νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης, που είναι η ιστορική αναγκαιότητα της ανθρωπότητας.

Ο εισηγητής