Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Όχι συρρίκνωση αλλά επέκταση των βαρέων-ανθυγιεινών


Με τα χαμηλά μεροκάματα, τη μείωση των δαπανών 
για ασφάλεια, την εργοδοτική αυθαιρεσία, την εντατικοποίηση,
 οι περισσότερες δουλειές έχουν γίνει… βαριές και ανθυγιεινές
Με νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση ετοιμάζεται να περικόψει το δικαίωμα χιλιάδων εργαζομένων του δημόσιου τομέα στο καθεστώς των Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ). Συγκεκριμένα, θα αποχαρακτηριστούν από ΒΑΕ πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων, θα μειωθεί το συνολικό ποσό στα χορηγούμενα επιδόματα, θα αυστηροποιηθεί η είσοδος στα ΒΑΕ, με αλλαγή των κριτηρίων επικινδυνότητας, και στις κατηγορίες που θα αποχαρακτηριστούν θα αυξηθεί, φυσικά, το όριο συνταξιοδότησης κατά 5 χρόνια. Η μηνιαία μείωση μισθού για αυτούς τους εργαζόμενους θα κυμανθεί από 35 έως 150 ευρώ.

Το μέτρο είναι ξεκάθαρα μνημονιακού χαρακτήρα, αλλά δικαιολογείται στο πλαίσιο της «εναρμόνισης» με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η κυβέρνηση, ως άλλοθι για αυτή την περικοπή, και με στόχο τη διάσπαση των εργαζομένων, προωθεί την είσοδο κάποιων άλλων, πολύ λιγότερων κατηγοριών, στα ΒΑΕ. Εμείς φυσικά είμαστε υπέρ της εισόδου αυτών των εργαζομένων στο καθεστώς των ΒΑΕ, αλλά ενάντιοι στο να φύγουν όσοι είναι τώρα. Στις συνθήκες του καπιταλισμού των ημερών μας, οι περισσότερες δουλειές έχουν γίνει ψυχοφθόρες, με αφόρητη πίεση για τους εργαζόμενους. Και ακόμα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ζήτημα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, που πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Η αυστηροποίηση των κριτηρίων επικινδυνότητας συσκοτίζει και συγκαλύπτει τον εξοντωτικό χαρακτήρα που έχει πάρει η εργασία σήμερα.
Ο αγώνας των εργαζομένων στο δημόσιο να μη φύγουν απ’ το καθεστώς των ΒΑΕ είναι δίκαιος και για έναν ακόμα λόγο: γιατί, αν περάσει αυτός ο νόμος, ανοίγει ο δρόμος για την περαιτέρω «εναρμόνιση» του καθεστώτος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και στον ιδιωτικό τομέα, που θα έχει σαν συνέπεια το «πέταγμα» 250.000 εργαζομένων απ’ τα ΒΑΕ, απ’ τους 700.000 περίπου που είναι τώρα, με μειώσεις αποδοχών που υπολογίζονται από 50 έως 250 ευρώ το μήνα.
Οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων απαιτούν το καθεστώς των ΒΑΕ να επεκταθεί και σε νέες κατηγορίες επαγγελμάτων, με διεύρυνση των κριτηρίων. Οι εργαζόμενοι στη δουλειά ταλαιπωρούν, μαζί με το σώμα, και το μυαλό τους και την ψυχική τους υγεία, με πολλές, μη εμφανείς με την πρώτη ματιά και όχι μόνο βραχυπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία τους.

Σ. Κρόκος