Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

«Πράσινη» έφοδος του κεφαλαίου στα Ελληνικά Πετρέλαια

Οι εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ. αντιδρούν στην πλήρη 
ιδιωτικοποίησή τους, που αλλοιώνει και τον στρατηγικό
χαρακτήρα τους για την ελληνική οικονομία
Με όχημα τον νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση, οι μεγαλοκαπιταλιστές, με προεξάρχοντα τον όμιλο Λάτση, πήραν την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ.). Απ’ τα 13 μέλη του Δ.Σ., τα 7 προέρχονταν απ’ το δημόσιο. Τώρα τα μέλη του Δ.Σ. έγιναν 11, ο όμιλος Λάτση έχει 5 έδρες, οι άλλοι καπιταλιστές 2 και το δημόσιο 4. Καταργήθηκαν οι δύο έδρες των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Ο βαθύτερος στόχος αυτής της επέμβασης σχετίζεται με την «πράσινη μετάβαση» και τον πακτωλό των χρημάτων που τη συνοδεύουν. Το σχέδιο των καπιταλιστών είναι να μετασχηματιστούν τα ΕΛ.ΠΕ. σε φορέα της «πράσινης» ενέργειας. Αυτό φυσικά καταργεί την ύπαρξή τους ως πετρελαϊκής βιομηχανίας. Γι’ αυτό σκοπεύουν να φτιάξουν νέα εταιρική δομή, με μία κεντρική εταιρεία («holding») και τέσσερις θυγατρικές. Σε μία απ’ αυτές θα υπαχθούν και τα τρία διυλιστήρια των ΕΛ.ΠΕ., σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη. Απ’ τα 3,4 δις ευρώ των επενδύσεων που προορίζονται για τα ΕΛ.ΠΕ., τα 1,5-2 δις θα πάνε για την «πράσινη» μετάβασή τους.

Μια τέτοια εξέλιξη φυσικά εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τους 3.500 εργαζόμενους των ΕΛ.ΠΕ., για τις 10 περίπου θυγατρικές που υπάρχουν τώρα και σχετίζονται με τους υδρογονάνθρακες (ΕΛΠΕΤ, ΑΣΠΡΟΦΟΣ κ.ά.), όπως και για τα 1.700 πρατήρια καυσίμων της ΕΚΟ. Τα τρία διυλιστήρια των ΕΛ.ΠΕ. επεξεργάζονται το αργό πετρέλαιο ώστε να μπορούν να παραχθούν από αυτό τα διάφορα πετρελαιοειδή. Η μετατροπή των ΕΛ.ΠΕ. σε πλήρως ιδιωτικοποιημένο φορέα «πράσινης» ενέργειας θα επηρεάσει όλη τη βιομηχανία και την οικονομία της χώρας.

Οι εργαζόμενοι δίκαια ανησυχούν για την εξέλιξη και γι’ αυτό προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα στον Μάιο. Η «πράσινη» ενέργεια είναι το νέο πεδίο υπερκερδών του κεφαλαίου, μια και η παραδοσιακή ενέργεια δεν τους δίνει πια τα κέρδη που θέλουν. Στα χέρια όμως του κεφαλαίου η «πράσινη» μετάβαση γίνεται όχημα για το χτύπημα της παραγωγής αλλά και του βιοτικού επιπέδου του λαού. Τα Ελληνικά Πετρέλαια πρέπει να φύγουν απ’ τον έλεγχο του κεφαλαίου και να μπουν κάτω απ’ τον δημόσιο κοινωνικό έλεγχο. Μόνο έτσι η παραγωγή ενέργειας, στην οποιαδήποτε μορφή της, θα λειτουργεί προς το συμφέρον του εργαζόμενου λαού.

 

Σ. Κρόκος