Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

Διατίμηση τώρα στα πετρελαιοειδή!

Οι τιμές του αργού πετρελαίου και των παραγώγων του έχουν πέσει 35-40%, αλλά η τιμή λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών (βενζίνη κλπ.) έχει πέσει πολύ λιγότερο. Αυτό γίνεται γιατί η διεθνής τιμή επηρεάζει μόνο το 37% του κόστους παραγωγής και διακίνησης των πετρελαιοειδών. Το υπόλοιπο 63% αφορά τη
φορολόγηση και το κέρδος των εταιρειών εμπορίας και δεν αγγίζεται από τους καπιταλιστικούς νόμους. Πρέπει όμως να «αγγίζεται» από φιλεργατικούς νόμους. Η καθιέρωση της διατίμησης στα πετρελαιοειδή είναι ένα εντελώς απαραίτητο μέτρο, γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει περιορισμός της κάθε λογής ασυδοσίας στο χώρο. Κάθε μείωση της τιμής του πετρελαίου πρέπει κανονικά να σημαίνει και γενικότερη μείωση των τιμών όλων των καταναλωτικών προϊόντων. Αυτό, όμως, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επιβολή διατίμησης. Και ακόμα, πρέπει να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, που σε καμία περίπτωση δεν συνέβαλε στην πάταξη της λαθρεμπορίας. Αυτά πρέπει να είναι τα πρώτα μέτρα στο συγκεκριμένο ζήτημα μιας κυβέρνησης που θέλει να λέει ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα του λαού.

Σ.Κ.