Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

Άμεση ανάγκη η στήριξη της τεχνικής παιδείας

Οι εκπαιδευτικοί της τεχνικής εκπαίδευσης 
πρέπει να γυρίσουν τώρα στη θέση τους
Αν το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας αποβλέπει στο είδος των πολιτών που θα συνθέσουν την κοινωνία της, η τεχνική της εκπαίδευση σηματοδοτεί σε τι παραγωγικές συνθήκες ενδιαφέρεται να συμβεί αυτό. Η εκπαίδευση και ειδικότερα η τεχνική, είναι ο μηχανισμός πάνω στον οποίο θα βασιστεί η ελληνική κοινωνία για να επουλώσει τις πληγές της. Και αυτή τη φορά χτυπήθηκε ύπουλα αυτός ακριβώς ο μηχανισμός στην πιο αδύναμη εκδοχή του, τα παιδιά.
Η αρχή έγινε με την αιφνιδιαστική κατάργηση ενός από τους πιο δυναμικούς τομείς των ΕΠΑΛ, τον τομέα Υγείας – Πρόνοιας μαζί με άλλους τομείς και ειδικότητες εκπαιδευτικών. Πέραν του ότι στέρησε επαγγελματικές επιλογές σχεδόν του 1/3 του μαθητικού πληθυσμού και ειδικότερα του γυναικείου, πέταξε εκτός εκπαίδευσης 2.500 εκπαιδευτικούς, στην πλειοψηφία τους επίσης γυναίκες.
Η υποχρηματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά, έπληξε ακόμα περισσότερο την τεχνική εκπαίδευση εξαιτίας των αυξημένων αναγκών της σε εργαστηριακό εξοπλισμό.
Τράπεζα θεμάτων και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου αξιοποιήθηκαν ως εργαλεία για να καθιερώσουν τον βασικό πυλώνα του καπιταλισμού, την αντίληψη του ανταγωνισμού με όχημα την τρομοκρατία. Μοιραίο αποτέλεσμα, ο έντονα ταξικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης, που οδηγεί σε περαιτέρω συρρίκνωσή της.

Τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός, ο θεσμός της μαθητείας στόχευε να τροφοδοτήσει μια κοινωνία κατά το ένα τρίτο άνεργη με ακόμα περισσότερους «τριτοκοσμικούς» εργαζομένους, αλλά δημιουργώντας τους στο εσωτερικό της χώρας αυτή τη φορά.
Μια χούφτα καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες - δηλαδή απολύτως προλεταριοποιημένες ομάδες εργαζομένων – και οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα, έδειξαν το δρόμο στην ελληνική κοινωνία και έσωσαν την τιμή και αξιοπρέπειά της. Χωρίς καμία καθυστέρηση ένα προς ένα όλα τα, φασιστικής αντίληψης, μέτρα που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να ξηλωθούν! Οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα επιβάλλεται να επιστρέψουν άμεσα στα σχολεία τους, με πλήρη αποκατάσταση του μισθού τους και υπηρεσιακή εξέλιξη και να αναλάβουν να διδάξουν όλους τους υπολοίπους πώς θα γίνουν οι υπερασπιστές της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο εκδημοκρατισμός του ελληνικού σχολείου πρέπει να ενισχυθεί και να απομακρυνθούν όλοι όσοι εργάστηκαν για την καταστροφή του. Πρέπει να προστατέψουμε το δημόσιο σχολείο με κάθε τίμημα!Θωμάς Θαλασσινός