Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Να μείνουμε στη χώρα μας και να παλέψουμε

Να το διευκρινίσουμε. Η θέση μας για τους Έλληνες που μεταναστεύουν στο εξωτερικό δεν διαφέρει σε τίποτα από εκείνη για τους οικονομικούς μετανάστες από χώρες της περιφέρειας (Ασία, Αφρική, Ανατολική Ευρώπη) στην Ελλάδα. Υπάρχουν, φυσικά, κάποιες ιδιαιτερότητες: ότι η μετανάστευση Ελλήνων είναι σε μεγάλο βαθμό νόμιμη, άρα περισσότερο ελεγχόμενη, άρα η ντόπια εργατική τάξη έχει περισσότερες δυνατότητες να προστατεύσει τις δικές της αμοιβές. Και επίσης, οι Έλληνες που μεταναστεύουν στο εξωτερικό είναι ως επί το πλείστον μεσαίο και ανώτερο επιστημονικό δυναμικό, που λίγο επηρεάζει τον εργατικό μισθό αυτών των χωρών.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η εργατική τάξη της χώρας υποδοχής, εφόσον θεωρεί ότι απειλούνται οι μισθοί και η διαπραγματευτική της δύναμη, έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό ή και σταμάτημα της εισαγωγής εργατικού δυναμικού· με αιτήματα και μορφές πάλης ταξικού και όχι εθνικιστικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά όλοι οι συνειδητοί εργάτες σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, στον σημερινό καπιταλισμό της παρακμής, η μετανάστευση εξυπηρετεί μόνο τον ταξικό εχθρό. Η λύση είναι να μείνουμε στη χώρα μας και να παλέψουμε. Ούτως ή άλλως, καπιταλιστικοί «παράδεισοι» δεν υπάρχουν πια πουθενά.


Από τη Σύνταξη