Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Θέμα απαγόρευσης απεργιών ανοίγει ο ΣΕΒ

Η ελληνική μεγαλοαστική τάξη δείχνει τις προθέσεις της στα εργασιακά ζητήματα, μέσω μιας «ανάλυσης» του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Στην ουσία το όργανο αυτό των μεγαλοκαπιταλιστών ζητάει την απαγόρευση των απεργιών (είτε όταν έρχονται σε αντίθεση με συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι γραφειοκράτες, είτε αιτήματα με πολιτική βάση, π.χ. αλληλεγγύη σε άλλους εργάτες κ.λπ.). Παράλληλα, οι καπιταλιστές επιδιώκουν πλήρη επικράτηση των επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων, δηλαδή, πλήρη ασυδοσία.
Επιδιώκουν να απαγορεύσουν τις κλαδικές συμβάσεις, που δίνουν ένα σκαλοπάτι στην εργατική τάξη, όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση αυτή τη στιγμή, να διεκδικήσει καλύτερους όρους εργασίας και διαβίωσης. Η εγχώρια μεγαλοαστική τάξη θα επιχειρήσει την πλήρη εκμηδένιση της δυνατότητας αντίστασης των εργατών. Η δική μας αντίδραση πρέπει να είναι άμεση. Το δικαίωμα στην απεργία και στη συλλογική διαπραγμάτευση αποτελούν ιστορικές κατακτήσεις που δεν θα απεμπολήσουμε. Η ελληνική εργατική τάξη δεν θα γυρίσει στο μεσαίωνα.


Σ.Κ.