Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Ανταπόκριση από τη Μεσσηνία

 

Ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος των αγροτών πηγαίνει στα διάφορα λιπάσματα (χημικά, οργανικά, βιολογικά). Αυτά στοιχίζουν πανάκριβα, αφού τα περισσότερα είναι εισαγόμενα. Στην Ελλάδα έχει απομείνει ένα εργοστάσιο λιπασμάτων, αυτό στην Καβάλα. Παρ’ όλη τη χρήση, όμως, οι αγρότες βλέπουν την απόδοση της γης να φθίνει χρόνο με το χρόνο. Μια αιτία είναι σίγουρα η μονοκαλλιέργεια. Η ποικιλία στα χωράφια αναζωογονεί τη γη. Αυτό φαίνεται όπου έχει εφαρμοστεί. Έχει αποδειχτεί ακόμα ότι η συχνή χρήση χημικών παρασκευασμάτων μειώνει τον άνθρακα στο υπέδαφος, καθώς και άλλες ζωτικές ουσίες. Το αντίθετο συμβαίνει όταν χρησιμοποιείται φυσικό λίπασμα (κοπριά, φύλλα, άχυρα, φλοιοί δέντρων).

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος οι αγρότες χρειάζονται τεχνική και επιστημονική βοήθεια. Η γεωπονία έχει καταντήσει επιχείρηση προώθησης των εισαγόμενων χημικών σκευασμάτων. Να απαιτήσουμε: ανάλυση των εδαφών για την καλύτερη ενίσχυσή τους, εγχώρια παραγωγή φυσικών λιπασμάτων σε σύνδεση με την κτηνοτροφία, επανασύσταση της εγχώριας κρατικής λιπασματοβιομηχανίας για φθηνά και ποιοτικά βοηθήματα παραγωγής.

 

Χ.Ρ.