Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Επαγγελματική εκπαίδευση στις προσταγές του ΣΕΒ

Η χώρα χρειάζεται νεαρό υψηλού επιπέκου εργατικό
δυναμικό ειδικά στην παραγωγή
· τα σχέδια της Κεραμέως
κινούνται στην αντίθετη κατέυθυνση

Μέσα στην επιδημία η γνωστή για την αντεργατική της λύσσα υπουργός Παιδείας Κεραμέως κατέβασε νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό είναι στην ουσία παραγγελία της αστικής τάξης, που το προπαγάνδιζε καιρό μέσα από τα επίσημα έντυπά της (δελτίο ΣΕΒ κ.λπ.).

Τα βασικά σημεία του σχεδίου είναι δύο: α) Καθιερώνει μια νέα βαθμίδα εκπαίδευσης ανάμεσα στο γυμνάσιο και το λύκειο, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), που θα είναι διετείς και θα παρέχουν εξειδίκευση σε κάποιο τεχνικό επάγγελμα. β) Εισάγει στην επαγγελματική εκπαίδευση, μέσω των «συμβουλίων φορέων», τον ΣΕΒ, τον ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), την τοπική αυτοδιοίκηση, τη ΓΣΕΕ κ.ά. –τους καπιταλιστές και τους υπαλλήλους τους δηλαδή– για να έχουν άμεση πρόσβαση στη διαμόρφωση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού και στην εκμετάλλευσή του απ’ τα γεννοφάσκια του.

Η πρόθεση του υπουργείου είναι να φτιάξει ένα μισοκαταρτισμένο, φθηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό. Η τεχνική εκπαίδευση έχει διασπαστεί σε τρία επίπεδα: το επίπεδο 3 με τις ΕΠΑΣ (Επαγγελματικές Σχολές) και τώρα ΣΕΚ, το επίπεδο 4 με τα ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) και το επίπεδο 5, με τις σχολές μαθητείας (ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ.). Τώρα απλά διευρύνεται το επίπεδο 3, το πιο χαμηλό δηλαδή. Αυτά που λέει η υπουργός περί αναβάθμισης της τεχνικής εκπαίδευσης για να ανέβει το ποσοστό των φοιτούντων σε αυτή απ’ το 28% του συνόλου, που είναι τώρα, στο 50%-70% είναι «φούμαρα», τα οποία συνηθίζει για να καλύψει την αντεργατική της πολιτική. Όσο για τους κλάδους της οικονομίας στους οποίους είναι προσανατολισμένο το νομοσχέδιο, αυτοί είναι κυρίως: τουρισμός, «πράσινη» ενέργεια και μη παραγωγικές υπηρεσίες. Το γνωστό παρασιτικό μοντέλο της μεγαλοαστικής τάξης δηλαδή.

Η τεχνική εκπαίδευση είναι κορυφαίο ζήτημα για το εργατικό κίνημα, γιατί αφορά τη διαμόρφωση του αυριανού εργατικού δυναμικού αλλά και του παραγωγικού μέλλοντος της χώρας. Το συμφέρον της ελληνικής εργατικής τάξης και συνολικά του εργαζόμενου λαού απαιτεί: ενιαία τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, προσανατολισμένη στις κοινωνικές ανάγκες, στην κατεύθυνση ενός παραγωγικού μοντέλου οικονομίας με υψηλή ειδίκευση, που σημαίνει αναβαθμισμένο εργατικό δυναμικό με πλήρη και σταθερά εργασιακά δικαιώματα. Γι’ αυτό το εκπαιδευτικό και εργατικό κίνημα απορρίπτει το νομοσχέδιο της Κεραμέως. Παλεύουμε για μια πραγματικά δημόσια δωράν και αναβαθμισμένη ενιαία τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση.

 

Σ. Κρόκος