Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Δημόσιες συμβάσεις Πώς οι ελεγχόμενοι γίνονται ελεγκτές

 

Η κυβέρνηση παραδίδει ακόμα και τον έλεγχο των
δημοσίων έργων στους ιδιώτες
Η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε μέσα στον Μάρτιο ένα νέο νομικό πλαίσιο για τις «δημόσιες συμβάσεις, προμήθειες και υπηρεσίες». Ο νέος νόμος έρχεται να παγιώσει τις αντιδραστικές αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτό το πεδίο τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, ο νόμος: 1) Παραδίδει ουσιαστικά την επίβλεψη των δημοσίων έργων σε ιδιωτικούς φορείς. 2) Μεταφέρει αρμοδιότητες παρακολούθησης και επιμέτρησης δημόσιου έργου που κατασκευάζει ιδιώτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου στον ίδιο τον ιδιώτη, με απλή δήλωση. 3) Διευκολύνει ακόμα περισσότερο τις απευθείας αναθέσεις. Και 4) ανοίγει νέα «παραθυράκια» για επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσα σε προστατευόμενες περιοχές.

Ο φορέας των μηχανικών του δημοσίου (ΕΜΔΥΔΑΣ) καταγγέλλει ότι αυτοί που θα διεκδικούν την επίβλεψη των δημοσίων έργων θα είναι άμεσα ή έμμεσα εξαρτώμενοι από τις κατασκευαστικές εταιρείες. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, που λέει και ο λαός μας. Επιπλέον, θα αυξηθούν τα κόστη των δημοσίων έργων, αφού θα προστίθεται η αμοιβή των ιδιωτών που θα αναλαμβάνουν την επίβλεψη του έργου. Ενώ θα απαξιωθούν τελείως και οι τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου, που έχουν σημαντική τεχνογνωσία.

Σύσσωμες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας διαμαρτύρονται επίσης έντονα για το άρθρο του νόμου που προβλέπει αλλαγή του καθεστώτος προστασίας των βιοτόπων βάσει «αναπτυξιακών» κριτηρίων.

Ο νέος νόμος, όμως, είναι αποκαλυπτικός και για τη γενικότερη φιλοσοφία και τους σκοπούς αυτής της κυβέρνησης. Εδώ και δεκαετίες οι (νεο)φιλελεύθεροι μας λένε ότι το κράτος πρέπει να παραχωρήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο πρέπει να κρατήσει την αρμοδιότητα της επίβλεψης, του ελέγχου των «αγορών», ώστε να εφαρμόζονται κανόνες δίκαιου ανταγωνισμού, να προστατεύεται ο καταναλωτής κ.λπ. Μα ετούτοι εδώ παραχωρούν πλέον σε όλο και περισσότερους τομείς και τις αρμοδιότητες του ελέγχου στους ιδιώτες! Ακόμα και ένα γνωστό στέλεχος της ΝΔ, ο Θ. Φορτσάκης, τους καρφώνει έμμεσα, μιλώντας σε πρόσφατο άρθρο του για παραχωρησιούχους που συντάσσουν ακόμα και την προκήρυξη του έργου που τους ανατίθεται!

Με δυο λόγια, έχουμε να κάνουμε με μια ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση η οποία απεργάζεται την ιδιωτικοποίηση του κράτους, την απευθείας εκχώρηση όλων των δημόσιων λειτουργιών στο κεφάλαιο. Ο μόνος ρόλος που τους ενδιαφέρει να κρατήσουν για το κράτος είναι αυτός της καταστολής των καταπιεζόμενων στρωμάτων και όσων αντιδρούν στην πολιτική τους!

 

Πάρις Δάγλας