Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Οι «αλλαγές» στο δημόσιο και πού αποσκοπούν

Γνωστές οι αντεργατικές-αντιδημοκρατικές καταβολές του υπουργού
Εσωτερικών, ανάλογες και οι 
«μεταρρυθμίσεις» που προωθεί
στο δημόσιο
Ο υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης ανακοίνωσε πρόσφατα δύο «τομές» στο δημόσιο. Η μία είναι η κατάργηση εκατοντάδων κλάδων και ειδικοτήτων εργαζομένων του δημοσίου (που συγχωνεύονται σε νέες, ευρύτερες ειδικότητες) και η δεύτερη είναι η εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.
Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα: Μέχρις ενός ορισμένου σημείου, η ύπαρξη πάρα πολλών ειδικοτήτων στο δημόσιο και γραφειοκρατία παρήγαγε και διάφορα ρουσφέτια και «φωτογραφικές» προσλήψεις κάλυπτε.

Ωστόσο, η πρόθεση της σημερινής κυβέρνησης είναι άλλη. Στην πραγματικότητα καταργούνται πολλές χρήσιμες ειδικότητες (τεχνικές, διοικητικές κ.ά.) ακριβώς γιατί ο στόχος είναι βασικές δραστηριότητες του δημοσίου να εκχωρηθούν σε ιδιωτικές εταιρείες, κάτι που ήδη έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Και βέβαια δεν τίθεται θέμα απολύσεων αυτή τη στιγμή, αλλά κανείς από όσους αλλάζουν ειδικότητα δεν θα έπρεπε να θεωρεί σίγουρο ότι δεν θα τεθεί στο μέλλον· είτε μέσα από την «αξιολόγηση» (θα μιλήσουμε για αυτή παρακάτω), είτε με την εμφάνιση «πλεονάζοντος» προσωπικού στις νέες ειδικότητες. Τέλος, δεν είναι τυχαίο ότι δημιουργούνται νέες ειδικότητες ακριβώς στο πλαίσιο μιας «επιχειρηματικής» λειτουργίας του δημοσίου (π.χ. ειδικότητα δημοσίων σχέσεων).

Όσον αφορά την αξιολόγηση: Το ζήτημα εδώ είναι ποιος αξιολογεί ποιον και με ποιον σκοπό. Ο Βορίδης, λοιπόν, καταργεί το σύστημα αξιολόγησης που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και περνάει σε ένα μοντέλο αξιολόγησης που παραπέμπει σε μεγάλη καπιταλιστική επιχείρηση: ατομική ευθύνη, ποσοτικοποιημένοι στόχοι –ακόμη και εκεί που η δουλειά από τη φύση της δεν έχει «μετρήσιμο» αποτέλεσμα–, κατηγοριοποίηση που θα φθάνει και στο μισθολογικό (μέσω του μπόνους που έχει θεσμοθετηθεί) κ.ο.κ. Και φυσικά, δεν αξιολογούνται οι ίδιες οι δομές του δημοσίου και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, αλλά μόνο οι υπάλληλοι. Ο στόχος ακριβώς είναι να… στοχοποιηθεί ο υπάλληλος για τα προβλήματα της διοίκησης (όπως επιχειρείται και με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών), να γίνει πιο υποτακτικός, καθώς και να δημιουργηθούν διαιρέσεις και ανταγωνισμοί εντός του προσωπικού.

Σε γενικές γραμμές, όλες οι αλλαγές που προωθούνται στο δημόσιο από την παρούσα κυβέρνηση έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία: πειθάρχηση-κατηγοριοποίηση του προσωπικού, εκχώρηση τεράστιων κομματιών του δημοσίου στους ιδιώτες, άμεσο δέσιμο της δημόσιας διοίκησης με τα συμφέροντα και τους στόχους του κεφαλαίου, και ιδίως των συγκεντροποιημένων μεγαλοκαπιταλιστικών ομίλων που ουσιαστικά κυβερνούν τη χώρα.

 

Πάρος Δάγλας