Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Η επιτυχία των εργατών της COSCO

 Συλλογική σύμβαση με αξιοπρεπείς αυξήσεις και βελτιώσεις σε εργασιακά ζητήματα πέτυχαν οι λιμενεργάτες στις εμπορικές προβλήτες του λιμανιού του Πειραιά, που ελέγχονται ουσιαστικά από την κινέζικη COSCO. Εκτός από τα 5 άτομα σε κάθε «πόστα», μέτρο που έχει κατακτηθεί από τον αγώνα του φθινοπώρου, επιτεύχθηκαν αυξήσεις 10-15% στο ημερομίσθιο, η μετατροπή 250 συμβάσεων σε αορίστου χρόνου με βάση την παλαιότητα και 100 ακόμα κάθε χρόνο αν δεν μειώνεται ο κύκλος εργασιών. Απομένουν αρκετά αιτήματα ακόμα, όπως η νομοθετική κατοχύρωση του καθεστώτος των Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ), η εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, η εξάλειψη των ατομικών συμβάσεων.

Η επιτυχία αυτή των εργατών στο λιμάνι του Πειραιά έχει τεράστια σημασία γιατί επιτεύχθηκε στο άντρο του κινέζικου κεφαλαίου που έχει το πλέον αντεργατικό καθεστώς του πλανήτη. Δείχνει τις τεράστιες δυνάμεις και την αγωνιστική παράδοση της ελληνικής εργατικής τάξης. Δείχνει ότι η εργατική τάξη και ο ελληνικός λαός συνολικά δεν θα ανεχθούν την «κινεζοποίηση» και τον εξανδραποδισμό τους. 

 

Σ.Κ.