Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

SOFTEX Εργοδοτικό έγκλημα το κλείσιμό της

Για να σωθεί η SOFTEX και οι θέσεις εργασίας, οι εργάτες πρέπει
 να καταλάβουν το εργοστάσιο και να το λειτουργήσουν μόνοι τους
Η χαρτοβιομηχανία Softex στην Αθήνα ετοιμάζεται να κλείσει και να αφήσει στο δρόμο 130 εργαζόμενους. Η αφορμή είναι η πυρκαγιά που το καλοκαίρι του 2014 κατέστρεψε ένα εξωτερικό τμήμα του εργοστασίου. Η εργοδοσία λέει ψέματα ότι γι’ αυτό το λόγο κλείνει το εργοστάσιο. Το αποδεικνύουν τρία γεγονότα: α) έχει καταστραφεί ένα μικρό τμήμα και αυτό όχι στο κύριο εργοστάσιο, β) η ασφαλιστική εταιρεία έχει δώσει την αποζημίωση, γ) η ιστορία της SOFTEX είναι «βεβαρυμένη» με δύο πυρκαγιές, που όχι τυχαία συνέπιπταν με μεταβολές στην επιχείρηση (αλλαγή ιδιοκτησίας κ.λπ.).

Η πρώτη πυρκαγιά ήταν τη δεκαετία του 1970. Ο ιδιοκτήτης που έφυγε πήρε παχυλή αποζημίωση. Το 1985 το ΠΑΣΟΚ την ενέταξε στον ΟΑΕ (Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων), αφού ο τότε ιδιοκτήτης είχε δημιουργήσει χρέη 17 δισεκατομμυρίων δραχμών και η επιχείρηση λειτουργούσε με τη στήριξη και την ευθύνη των εργαζομένων. Και το έκανε αυτό για να τη χαρίσει πάλι στον ίδιο ιδιοκτήτη, αυτόν που δημιούργησε τα χρέη (η γνωστή «μέθοδος» των «προβληματικών» επιχειρήσεων). Το 1993 ξεσπάει νέα πυρκαγιά και λίγο μετά η Softex πουλιέται στην πολυεθνική Bolton. Τώρα, απ’ ό,τι λένε οι εργαζόμενοι, σχεδιάζεται η μεταφορά του εργοστασίου στη Βουλγαρία. Η επιχείρηση στην ακμή της απασχολούσε 2.500 εργαζόμενους και κάλυπτε το 70% της εγχώριας αγοράς χαρτιού και το 90% των εξαγωγών.
Το σχεδιασμένο αυτό εγκλημα είναι μέρος του ευρύτερου εγκλήματος σε βάρος της βιομηχανίας της χώρας και της εργατικής της τάξης. Οι μόνοι που μπορούν να το σταματήσουν είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι. Οι εργάτες της Softex μπορούν και οφείλουν να καταλάβουν το εργοστάσιο και να το θέσουν σε λειτουργία με δική τους ευθύνη. Η δημιουργία ενός κινήματος κατειλημμένων εργοστασίων είναι η μόνη διέξοδος και για τους εργάτες που μένουν άνεργοι αλλά και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Το σωματείο είναι αυτό που πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Οι επικλήσεις για «εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων» και οι φραστικές καταδίκες του συστήματος δεν σώζουν τις δουλειές των εργατών. Χρειάζεται αποφασιστική δράση και επαναλειτουργία του εργοστασίου από τους ίδιους τους εργαζόμενούς του άμεσα.

Σ. Κρόκος