Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Αγροτική παραγωγή και επιδοτήσεις

Οι επιδοτήσεις που πήραμε αυτό το μήνα για την περυσινή παραγωγή ήταν πετσοκομμένες έως και 30% σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια. Αυτό θα γίνεται συνέχεια μέχρι αυτές να καταργηθούν την επόμενη δεκαετία. Απ’ αυτό το ζήτημα πρέπει να βγουν τα σωστά συμπεράσματα. Οι επιδοτήσεις δίνονταν για την κάλυψη της χαμηλής τιμής που πουλάμε τα προϊόντα στους εμπόρους αλλά έφεραν την υποβάθμιση της παραγωγής και δημιούργησαν αρνητική νοοτροπία. Το κεφάλαιο θέλει να τις κόψει τελείως γιατί δεν το ενδιαφέρει πλέον η ύπαρξη εγχώριας παραγωγής.
Εμείς όμως δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την παραγωγή γιατί απ’ αυτή εξαρτάται η ύπαρξή μας. Να παλέψουμε για μια σύγχρονη, συνδεδεμένη με τη βιομηχανία και τις κοινωνικές ανάγκες, ποιοτική παραγωγή, με διατίμηση των προϊόντων από το χωράφι μέχρι τον τελικό καταναλωτή στις πόλεις. Έτσι θα έρθουμε σε φυσική συμμαχία με τους εργαζόμενους της πόλης, για να αντιπαλέψουμε και τη νέα οικονομική αφαίμαξη που επιχειρεί εναντίον μας η κεφαλαιοκρατία με τα όργανά της.


Σύντροφοι αγρότες από τη Μεσσηνία