Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020

Οργανωτικό Σεμινάριο
Η μικρή και η μεγάλη δοκιμασία

1) Η πρώτη δοκιμασία (η μικρή), είναι η δοκιμασία που ορίζει το καταστατικό για να αποκτήσει το δόκιμο μέλος τα δικαιώματα του τακτικού μέλους. Αυτή η δοκιμασία είναι χρονικά ακαθόριστη και λήγει με την έγκριση ή την απόρριψη
- Τα βασικά κριτήρια αυτής της δοκιμασίας είναι: Α) Η αφοσίωση στον πολιτικό σκοπό, η αφοσίωση στην οργάνωση, η ηθική, η πολιτισμένη και συντροφική συμπεριφορά, και η προσφορά συγκεκριμένου έργου. Και β) είναι η ιδεολογική μόρφωση, το επίπεδο της πολιτικής σκέψης, η οργανωτική συνέπεια, η αγωνιστικότητα, το ταξικό πνεύμα, η σχέση με την εργατική τάξη, και οπωσδήποτε η πολιτική ωριμότητα του δόκιμου μέλους να συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής γραμμής της οργάνωσης.


2) Η δεύτερη δοκιμασία (η μεγάλη), είναι η διαρκής και ισόβιος:
Α) Είναι η δοκιμασία υπεράσπισης του Μαρξισμού, και δοκιμασία της αντίστασης στις πιέσεις των ιδεολογιών των εχθρικών τάξεων.
Β) Είναι η δοκιμασία αντίστασης στις πιέσεις της αστικής κοινωνίας που συνήθως ονομάζονται «κοινή γνώμη».
Γ) Είναι η δοκιμασία άρνησης στην «ευτυχία» της εφησυχασμού της μικροαστικής ζωής και στις παντοειδείς πιέσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας.
Δ) Είναι η δοκιμασία αγωνιστικής αντοχής από τις δυσμενείς συνέπειες της επαναστατικής ταξικής πάλης.
Ε) Είναι η δοκιμασία καρτερικότητας, ενεργητικής επιμονής, και αφοσίωσης στον τελικό κοινωνικό επαναστατικό σκοπό.
- Και ο οπλισμός των επαναστατών και επαναστατριών, για το νικηφόρο αποτέλεσμα αυτής της δοκιμασίας, βρίσκεται στον κατά δύναμη και ποσοστό υπάρχοντα συνδυασμό των εξής παραγόντων: Στην ουσιαστική αφομοίωση της επαναστατικής θεωρίας. Στο ταξικό αγωνιστικό πνεύμα και την προλεταριακή ψυχοσύνθεση. Στους βαθείς και αδιάσπαστους δεσμούς με την επαναστατική παράδοση. Στις ψυχικές και ηθικές εσωτερικές δυνάμεις του ατόμου. Και στην αποκρυστάλλωση του πνεύματος της θυσίας και της αυταπάρνησης.

Μια αναγκαία συμπλήρωση
Οι μαρξιστές επαναστάτες δεν είναι ούτε αντικοινωνικοί ούτε ασκητές. Απλώς είναι αφοσιωμένοι στον μεγαλύτερο ανθρώπινο σκοπό του κόσμου και η ύπαρξή τους διαπερνάται από μια ιδιαίτερα ηθική και πολιτισμένη στάση.


Ο εισηγητής