Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Όρνεα πάνω από την ύδρευση


Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) στην Ψυττάλεια Σαλαμίνας έχει κλείσει εδώ και κάποιο διάστημα γιατί θέλει ανακατασκευή. Έχει γίνει διαγωνισμός για την εργολαβία ύψους 325 εκατομμυρίων ευρώ, για τον οποίο «σφάζονται» γνωστές κατασκευαστικές εταιρείες (ΑΚΤΩΡ από τη μια μεριά, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και γαλλική Suez από την άλλη). Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, έχουν δοθεί 50 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτική εταιρεία για τη μελέτη του έργου, ενώ αυτή θα μπορούσε να γίνει από την ΕΥΔΑΠ με μηδενικό κόστος.
Θα δοθούν ακόμα 50 εκατομμύρια ευρώ για να προσλάβουν οι κατασκευαστικές 184 εργαζόμενους για το έργο, όμως αυτό θα μπορούσε να γίνει πάλι απ’ την ΕΥΔΑΠ, με ενίσχυση του δικού της προσωπικού και με το 1/10 του κόστους.
Το ΚΕΛ επεξεργάζεται 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα λυμάτων με αποξήρανση. Το συμφέρον του λαού και του περιβάλλοντος της Αττικής επιβάλλει να φύγουν τα όρνεα του κεφαλαίου απ’ το έργο και αυτό να γίνει απ’ την ίδια την ΕΥΔΑΠ.

Σ.Κ.