Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Ανταπόκριση από τη Μεσσηνία


Θέλουμε να πούμε δυο λόγια για τον δρόμο Πάτρας-Πύργου. Τον χρησιμοποιούν συχνά πολλοί αγρότες και άλλοι εργαζόμενοι από την περιοχή μας. Είναι ένας δρόμος-καρμανιόλα. Κάθε τρία χιλιόμετρα υπάρχουν εικονίσματα, λόγω δυστυχημάτων, και από τις δυο μεριές του δρόμου. Ο δρόμος έπρεπε να είχε φτιαχτεί εδώ και χρόνια. Δεν φτιάχτηκε γιατί οι εργολάβοι δεν θα έβγαζαν πολλά κέρδη απ’ αυτόν. Το χρήμα στις κατασκευές δρόμων είναι στη διάνοιξη σηράγγων.
Ο δρόμος αυτός όμως δεν έχει σήραγγες, γιατί είναι μια ευθεία 90 χιλιομέτρων. Το μόνο που χρειάζεται είναι διαβάσεις στις διασταυρώσεις και διαπλάτυνση. Γι’ αυτό έχουν φτιαχτεί άλλοι δρόμοι πιο δύσκολοι και αυτός που είναι πιο βατός έχει μείνει έτσι χρόνια, με αποτέλεσμα να θρηνούμε κάθε τόσο καινούργια θύματα.
Υπεύθυνοι για τις τραγωδίες αυτού του δρόμου για εμάς είναι οι εργολάβοι και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι. Απαιτούμε να φτιαχτεί ο δρόμος άμεσα, με δημόσιο έλεγχο, χωρίς τους εργολάβους και χωρίς διόδια. Όχι άλλο αίμα για τα κέρδη τους!

Χ.Ρ.