Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Η Ε.Ε. ΠΡΟΩΘΕΙ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΦΤΗΝΟ, ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Τι είναι η «Μπλε Κάρτα» και το πρόγραμμα «ALMA»

 

Ενώ υποτίθεται ότι ανησυχεί για τη φυγή νέων ανθρώπων προς
αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα, η Ε.Ε. προωθεί προγράμματα 
όπως το ALMA, που ενισχύουν ακόμα περισσότερο αυτό το φαινόμενο

Η Ε.Ε. δημιουργήθηκε στη βάση της προάσπισης των συμφερόντων των καπιταλιστών της Ευρώπης, προκειμένου να υποτάξουν με πιο κεντρικό και μεθοδευμένο τρόπο τις εργατικές τάξεις των χωρών τους. Επίσης, να μπορούν με πιο συγκροτημένο τρόπο να υπερασπίζονται τα δικά τους συμφέροντα απέναντι σε άλλα ιμπεριαλιστικά ανταγωνιστικά κράτη, Αμερική, Ιαπωνία και αργότερα Ρωσία, Κίνα κτλ. Οι μεταξύ τους αντιθέσεις όμως και τα αντικρουόμενα συμφέροντα όχι μόνο συμμαχία δεν θυμίζουν, αλλά περισσότερο λυκοφιλία, που τελικά κοιτάει ο ένας να φάει τον άλλον. Ωστόσο, σε ένα πράγμα φαίνεται να είναι απόλυτα ενωμένοι: στην επίθεση εναντίον των εργατικών τάξεων των χωρών τους.

Επειδή η αθρόα εισαγωγή εξαθλιωμένων και ανειδίκευτων Ασιατών και Αφρικανών μεταναστών στο ευρωπαϊκό έδαφος –με σκοπό την αντικατάσταση της «ακριβής», ειδικευμένης και στο μεγαλύτερο μέρος της οργανωμένης στα συνδικάτα ευρωπαϊκής εργατικής τάξης– δημιούργησε, από ένα σημείο και μετά, περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε για τους Ευρωπαίους καπιταλιστές, τώρα επινοούν νέα σχέδια μείωσης του εργατικού κόστους, όπως η «μπλε κάρτα».

Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Ε.Ε., δημιουργείται ένα πρόγραμμα που θα αφορά ειδικευμένους εργαζόμενους τρίτων χωρών. Οι εργαζόμενοι αυτοί αλλά και οι οικογένειές τους θα κινούνται ελεύθερα στο ευρωπαϊκό έδαφος με τη χρήση της «μπλε κάρτας». Για να αποκτηθεί αυτή η κάρτα θα πρέπει να υπάρχουν έγγραφα που να πιστοποιούν κάποια επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες, νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και να έχει συμφωνηθεί κάποια σύμβαση εργασίας με εργοδότη και αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. Όμως, η κάρτα θα ισχύει ακόμα και για συμβάσεις εργασίας έξι μηνών (ενώ μέχρι τώρα υπήρχε κατώτατο όριο ενός χρόνου) και η αμοιβή θα μπορεί να είναι και κάτω από τον κατώτατο μισθό.

Όσο για τους νέους της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους επιφυλάσσει  ένα λαμπρό μέλλον. Πάλι με πρόσφατη οδηγία της Ε.Ε., θα εφαρμοστεί για τους νέους το πρόγραμμα «ALMA», το οποίο θα προωθεί την «κινητικότητα» των νέων στην Ευρώπη για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Θα είναι ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με το ERASMUS (ανταλλαγής φοιτητών), μόνο που τώρα θα αφορά την ανταλλαγή νέων εργαζομένων. Πρακτικά το πρόγραμμα αυτό σημαίνει ότι, υπό μορφή «μαθητείας» για την «απόκτηση εμπειρίας», οι νέοι θα αμείβονται με πολύ χαμηλούς μισθούς και θα εργάζονται με εργασιακούς όρους χειρότερους από αυτούς που νόμιμα ισχύουν για τους ντόπιους εργαζόμενους. Και όλα αυτά θα γίνουν για το καλό τους, μιας και η Ε.Ε. αποφάσισε προς τιμήν τους το έτος 2022 να το ονομάσει «έτος νεολαίας»!

Η Ε.Ε. δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να εφαρμόσει έναν νέο εργασιακό μεσαίωνα. Παλιότερα είχε προσπαθήσει να εφαρμόσει την παρόμοια οδηγία Μπολκενστάιν, η οποία όμως δεν επεκτάθηκε εξαιτίας της αντίδρασης των συνδικάτων. Οι καπιταλιστές της Ευρώπης, μπροστά στον ανταγωνισμό τους με τους άλλους καπιταλιστές (Κίνας, Αμερικής κτλ.), θέλουν να χτυπήσουν την ευρωπαϊκή εργατική τάξη. Ξεχνούν όμως κάτι πολύ βασικό: οι λαοί της Ευρώπης και οι εργατικές τους τάξεις δεν μπορούν να ξεχάσουν τις παραδόσεις τους και το ιστορικά κατακτημένο υψηλό πολιτικό και πολιτιστικό τους επίπεδο. Η Ευρώπη είναι ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο έγιναν οι σημαντικότερες επαναστάσεις, αναπτύχθηκε η φιλοσοφία, η πολιτική και οικονομική σκέψη, αλλά και οι περισσότερες επιστήμες. Όσο κι αν έχουν για πολλούς λόγους υποχωρήσει οι εργατικοί αγώνες, το χαμένο έδαφος μπορεί να ανακτηθεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Όσο κι αν προσπαθούν να το καθυστερήσουν οι καπιταλιστές, στην ήπειρό μας θα μπουν τα θεμέλια ενός καλύτερου και δικαιότερου κόσμου!

 

Μαρία Καράβολα