Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Επενδυτική βαθμίδα, προπαγάνδα και λουκέτα

Η επενδυτική βαθμίδα έφερε ήδη μεγάλη... ανάπτυξη:
λουκέτα σε ιστορικά εργοστάσια, όπως αυτό της 
Crown Hellas Can.
 Έως τώρα η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί στην επενδυτική βαθμίδα από 3 οίκους αξιολόγησης και ίσως τον Δεκέμβριο από έναν ακόμη. Χαρά μεγάλη για την κυβέρνηση, που λέει πως έρχονται καλύτερες μέρες στην οικονομία.
Η αναβάθμιση του χρέους της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα σηματοδοτεί για έναν δανειστή ή επενδυτή μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι η χώρα που εκδίδει ένα ομόλογο θα ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις χωρίς τον κίνδυνο στάσης πληρωμών. Η… λεπτομέρεια όμως είναι ότι: από το συνολικό ποσό του δημοσίου χρέους των 404 δις (ρεκόρ όλων των εποχών), τα 319 δις είναι δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, με σταθερά επιτόκια, και τα υπόλοιπα, περίπου 85 δις, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Από αυτά, τα 40 δις είναι στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ενώ μόλις τα 45 δις είναι διαπραγματεύσιμο χρέος. Για αυτό γίνεται όλη η φασαρία. Το οποίο μάλιστα εμφανίζει και τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη, πίσω από την Ιταλία, δηλαδή τα ομόλογα διαπραγματεύονται με ακριβό επιτόκιο αποπληρωμής – κι ας πήραμε την επενδυτική βαθμίδα!

Επιπλέον, ακόμα και αν τα «μνημόνια» με τη στενή έννοια έχουν τερματιστεί και η χώρα ανακτά την επενδυτική βαθμίδα μετά από μια δεκαετία, είμαστε σε υψηλή εποπτεία από την ΕΕ και οι σκληρές αντιλαϊκές πολιτικές θα συνεχιστούν. Οι «αγορές» ξέρουν ότι, παρά την επενδυτική βαθμίδα, το χρέος της Ελλάδας δεν μπορεί ποτέ να αποπληρωθεί και εξακολουθεί να αγγίζει το 195% του ΑΕΠ, με την Ιαπωνία και το Σουδάν να είναι οι μόνες πιο χρεωμένες χώρες. 

Τα «καλά νέα» επίσης δεν απέτρεψαν το κλείσιμο τεσσάρων σημαντικών εργοστασίων (ανήκαν στις πολυεθνικές Crown Hellas Can, Reckitt Benckiser και Tupperware) σε Πάτρα, Κόρινθο, Χαλκίδα και Θήβα,αμαυρώνοντας τις κυβερνητικές προβλέψεις για ρεκόρ ξένων επενδύσεων το 2023. Από τα τέσσερα αυτά λουκέτα χάθηκαν άμεσα 390 θέσεις εργασίας – και πολλές ακόμη έμμεσα.

Για να υπάρχουν οφέλη από τα όποια επιπλέον χρήματα εισρεύσουν λόγω της επενδυτικής βαθμίδας θα πρέπει αυτά να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να  δημιουργήσουν προϋποθέσεις για μια επέκταση της παραγωγικής βάσης. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι έξω από τις προοπτικές και τη λογική της σημερινής κυβέρνησης. Οπότε οι μόνοι ωφελούμενοι θα είναι όσοι «επενδύουν» σε χρηματοπιστωτικά «προϊόντα» και άλλες παρασιτικές δραστηριότητες. 

 

Γιάννης Τριανταφύλλου