Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

Ξανάνοιξε το εργοστάσιο ζάχαρης στην Ορεστιάδα

Κάθε εργοστάσιο που επαναλειτουργεί είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα
 για την εργατική μας τάξη
Ηλεκτρονικός και έντυπος Τύπος μας ενημέρωσαν για την επαναλειτουργία του εργοστασίου ζάχαρης της Ορεστιάδας, δίνοντας –με καταπληκτική συνέπεια– έμφαση στο γεγονός ότι ήταν και παραμένει ζημιογόνο. Η πιστή και τόσο εμμονική αναπαραγωγή αυτού του στοιχείου αποδεικνύει την έκταση της αντιδραστικής προπαγάνδας που δεχόμαστε ώστε να αποδεχτούμε ως μοιραίο γεγονός την καταστροφή κάθε παραγωγικής δομής της χώρας.
Ο φαρισαϊσμός, όμως, εδώ είναι ότι αυτοί που τα λένε αυτά δεν μας λένε πώς συντελέστηκε αυτή η καταστροφή. Σε αδιατάρακτη συνέργεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ντόπια παρασιτική αστική τάξη αποδιάρθρωσαν κάθε στάδιο παραγωγής της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ), για να μας πουν τελικά ότι απέδειξαν πως η εταιρία είναι ζημιογόνος και πρέπει να κλείσει.
Όμως, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και η λειτουργία του εργοστασίου έχει ήδη μια σειρά από θετικές επιπτώσεις:

·           Στα τρία λειτουργούντα εργοστάσια αυτή τη στιγμή εργάζονται 302 άτομα, εκ’ των οποίων 59 εποχικοί. Επομένως, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας.
·           Ενισχύεται ξανά μια αξιόλογη αγροτική παραγωγή, η τευτλοπαραγωγή, και μαζί με αυτή η ελληνική αγροτική τάξη ειδικά των ακριτικών περιοχών.
·           Τα καλλιεργήσιμα εδάφη ξαναπαράγουν πλούτο, σε αντιδιαστολή με το κυρίαρχο σήμερα παρασιτικό μοντέλο της παροχής υπηρεσιών.
·           Διατηρούνται και ενισχύονται και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, που λειτουργούν περιφερειακά της αγροτικής παραγωγής (π.χ. μεταφορές).
·           Αξιοποιείται η αγροτική παραγωγή σε βιομηχανικό επίπεδο μέσω της καθετοποίησής της.
Η μαύρη προπαγάνδα της αντίδρασης, επίσης, δεν μας λέει τα εξής: Ποια παραγωγική επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να είναι κερδοφόρα από την πρώτη μέρα; Ποιος ευθύνεται για τη ζημιά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΒΖ; Μήπως η εγκληματική για την παραγωγική βάση της χώρας πολιτική του ευρωπαϊκού και εγχώριου καπιταλισμού;
Η επανέναρξη της παραγωγής σε όλα τα επίπεδα, με ένα κεντρικό σχέδιο, είναι η μοναδική απάντηση στον μνημονιακό όλεθρο που προκάλεσε ο παρασιτισμός του καπιταλισμού. Έτσι θα πετύχουμε και την καλύτερη δυνατή υπεράσπιση των Ελλήνων εργαζομένων!


Θωμάς Θαλασσινός