Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Ο Γενάρχης της ιδεολογίας μας


 

● Με 10% καθαρό κέρδος το κεφάλαιο αισθάνεται τον εαυτό του σίγουρο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς παντού

● Με 20% γίνεται ζωηρό

● Με 50% γίνεται τολμηρό

● Με 100% τσαλαπατάει όλους τους ανθρώπινους νόμους

● Και με 300% δεν υπάρχει έγκλημα που να μην ριψοκινδυνεύσει να το διαπράξει

 

 

Κάρολος Μαρξ