Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Ανταπόκριση από τη Μεσσηνία

Το βασικό θέμα που συζητιέται στην περιοχή είναι η χαμηλή τιμή του λαδιού στη χοντρική αγορά. 2,5 ευρώ το κιλό δε φτάνει ούτε για τα έξοδα παραγωγής. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι τα όρνια της Ε.Ε. ψήφισαν πρόσφατα νέο κανονισμό αγροτικής πολιτικής για τα χρόνια 2021–2027, όπου απαγορεύουν ρητά καθορισμό οποιασδήποτε μορφής τιμής στην «πρώτη εμπορία προϊόντος». Αυτό έγινε μετά τον αγώνα των αγροτών στην Ισπανία, που κατάφεραν να πετύχουν απ’ την κυβέρνηση τον καθορισμό της τιμής στο ελαιόλαδο πάντα υψηλότερα απ’ το μέσο κόστος παραγωγής. Η Ισπανία παράγει το 66% του ελαιόλαδου στην Ευρώπη.

Το κεφάλαιο, και η κυβέρνηση αυτή ειδικά, θέλουν την πλήρη ασυδοσία στις τιμές για να κερδίζουν χοντρέμποροι και βιομήχανοι εις βάρος αγροτών και καταναλωτών εργαζομένων (από 2,5 ευρώ το λάδι πουλιέται 7,5 ευρώ στην πόλη). Τον δρόμο τον δικό μας τον δείχνουν οι Ισπανοί αγρότες. Χρειάζεται αντίστοιχος αγώνας με ξεκάθαρα αγωνιστικά μέσα και με τον ίδιο στόχο.

 

Χ.Ρ.