Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Οργανωτικό Σεμινάριο


Η στρατολογία επαναστατών

  1) Δεν επιμένουμε ποτέ να στρατολογούμε ανθρώπους που δεν τους συγκινούν οι επαναστατικές ιδέες μας, όπως και όταν δεν είναι φτιαγμένοι από την κατάλληλη ανθρώπινη ηθική πάστα.
Μαρξιστής επαναστάτης δεν μπορεί να γίνει ο καθένας…
Γι’ αυτό και η πρόταση της επαναστατικής οργάνωσης προς έναν άνθρωπο, να συμπαραταχθεί στις γραμμές της, στην εποχή του πλήρους και πολύπλευρου αδιεξόδου και της πλήρους παρακμής της κοινωνίας, όχι μόνο δεν είναι πράξη συνηθισμένη: Αλλά αντίθετα είναι η πλέον τιμητική πρόταση που μπορεί να γίνει σ’ έναν άνθρωπο.
Δηλαδή: Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να υπάρξει για έναν πραγματικό άνθρωπο, είναι η ένταξή του στην πρωτοπορία της ανθρωπότητας.

  2) Η προπαγάνδιση της Επαναστατικής Μαρξιστικής ιδεολογίας μας χωρίζεται: Σε πλατιά και στενή, και η στενή σε οργανωμένη και ανοργάνωτη.
  3) Η οργανωμένη προπαγάνδα γίνεται ή εντελώς ατομικά ή διαμέσου μορφωτικών ομάδων με οργανωμένο πολιτικό μορφωτικό πρόγραμμα.
  4) Η στρατολογία μας πρέπει πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα, να στηρίζεται στην αλήθεια. Διότι η επαναστατική ιδεολογία μας είναι ό,τι το αληθινότερο και το ηθικότερο μπορεί να υπάρχει.
  5)  Η στρατολογία είναι πράξη μαχητική και πρέπει να γίνεται, διαμέσου της μετάδοσης της πραγματικής επαναστατικής αισιοδοξίας μας και του επαναστατικού δυναμισμού μας.
  6)  Η ανάπτυξη των στρατολογιών είναι συνδεδεμένη με τη συμμετοχή της οργάνωσης στη πάλη των τάξεων. Κατά την απασχόλησή μας με τη δράση και τη ζωή της τάξης μας, θα συναντήσουμε τα καλύτερα στοιχεία, δηλαδή τα σταθερότερα, τα συνειδητότερα  και τα αγωνιστικότερα, καθώς και τα περισσότερα.

                                                                        Ο εισηγητής