Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Ο Γενάρχης της ιδεολογίας μας


● Με 10% καθαρό κέρδος το κεφάλαιο αισθάνεται τον εαυτό του σίγουρο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς παντού
● Με 20% γίνεται ζωηρό
● Με 50% γίνεται τολμηρό
● Με 100% τσαλαπατάει όλους τους ανθρώπινους νόμους
● Και με 300% δεν υπάρχει έγκλημα που να μην ριψοκινδυνεύσει να το διαπράξει


Κάρολος Μαρξ