Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

ΣΕΒ: παρασιτισμός και λεηλασία


Ο πρόεδρος του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών) Θεόδ. Φέσσας, με δύο προεκλογικές παρεμβάσεις του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», καθόρισε το πλαίσιο της πολιτικής της νέας κυβέρνησης, εξέφρασε τις αδηφάγες ορέξεις της τάξης του και κατέδειξε τον σημερινό παρασιτικό χαρακτήρα της. Ως προς το πρώτο, έδωσε οδηγίες για πιστή τήρηση του μνημονίου. Όσον αφορά το δεύτερο, είπε ότι τις «μεταρρυθμίσεις», τα αντεργατικά σχέδια δηλαδή, μπορεί να τα αναλάβει «ανεξάρτητη» αρχή, μια παράλληλη κυβέρνηση δηλαδή, άμεσα ελεγχόμενη από τους ίδιους! Και όσον αφορά το τρίτο, μίλησε για τα πεδία δράσης του –υποτιθέμενου– βιομηχανικού κεφαλαίου. Ενέργεια, «περιβάλλον», «χωροταξία», «καινοτομίες», αέρας κοπανιστός δηλαδή, και το σημαντικό, οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, τα χρήματα των Ελλήνων και λοιπών Ευρωπαίων εργαζομένων, να γίνουν «χρηματοδοτικό εργαλείο», δηλαδή αντικείμενο λεηλασίας από τους καπιταλιστές.
Η αστική τάξη δεν έχει κανένα βιομηχανικό-παραγωγικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό, που είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του ελληνικού λαού, πρέπει να το επιβάλλει η εργατική τάξη με την πάλη της, κόντρα σε αυτά τα παράσιτα.


Σ.Κ.