Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Ανταπόκριση από τη Μεσσηνία

Η τουριστική περίοδος τελείωσε και οι αγρότες το μόνο που κατάλαβαν ήταν αλματώδη ακρίβεια στα καταναλωτικά είδη, ακόμα και σε μέρη που δεν ήταν τουριστικά. Η συγκομιδή και πώληση σταφίδας και κρασιού, βασικών παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής, τελείωσαν ουσιαστικά, και οι τιμές πώλησης είναι εξευτελιστικές. 75 λεπτά η σταφίδα, 25 λεπτά το κρασί. Δεν καλύπτουν καν το κόστος παραγωγής. Οι αγρότες συνειδητοποιούν ότι το τουριστικό μοντέλο που έχουν επιβάλει στο νομό διάφοροι μεγαλοκαπιταλιστές σημαίνει μόνο: ακρίβεια, λεηλασία γης και περιβάλλοντος, μεγαλύτερη συρρίκνωση και υποβάθμιση της παραγωγής.
Ο δρόμος σωτηρίας για τους αγρότες βρίσκεται: στη σύνδεση της γεωργίας με τη βιομηχανία, στο κρατικό σχέδιο επιστημονικής στήριξης της αγροτικής παραγωγής, στην πάλη για υγιείς συνεταιρισμούς-όργανα των ίδιων των αγροτών, και κυρίως στον αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που εξοντώνει τον λαό και διαλύει και την ύπαιθρο. Σε αυτόν το δρόμο θα βαδίσουμε και στις τωρινές συνθήκες.


Φίλοι αγρότες από τη Μεσσηνία