Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Air France

Οι εργαζόμενοι της Air France στη Γαλλία αντέδρασαν στην ανακοίνωση μαζικών
απολύσεων από διευθυντικά στελέχη της εταιρείας με τον
 ενδεδειγμένο τρόπο: τους ξεβράκωσαν.