Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

Η πίεση στη μικροαστική τάξη

 Με τα μέτρα του «αναπτυξιακού» νόμου που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση, έδεσε ακόμα πιο σφιχτά τη μικροαστική τάξη στη μέγγενη του χρηματιστικού κεφαλαίου. Για να πάρει φθηνό δάνειο μια επιχείρηση θα πρέπει να έχει τζίρο πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ ετήσια ή να απασχολεί πάνω από 50 εργαζόμενους. Τέτοιες επιχειρήσεις όμως στην Ελλάδα θεωρούνται από μεσαίες έως μεγάλες. Πρόσβαση σε φθηνά δάνεια μπορεί να έχει μια μικρή επιχείρηση μόνο μέσω της μεθόδου «franchise», αν γίνει δηλαδή εξάρτημα μεγάλης καπιταλιστικής εταιρείας και ο ιδιοκτήτης της ουσιαστικά υπάλληλός της.

Η κυβέρνηση παράστησε τον «σωτήρα» της «μεσαίας» τάξης, όπως παραπλανητικά ονομάζεται η μικροαστική τάξη, είναι όμως φυσικά όργανο του μεγάλου χρηματιστικού κεφαλαίου και σαν τέτοιο πράττει. Πραγματική διέξοδος για τη μικροαστική τάξη απέναντι στην πίεση του μεγάλου κεφαλαίου μπορεί να υπάρξει μόνο προς την κατεύθυνση της συμμαχίας με την εργατική τάξη.  Αλλά για να πάρει η μικροαστική δυσαρέσκεια προοδευτική κατεύθυνση πρέπει να αναπτυχθεί η στιβαρή και οργανωμένη πάλη της εργατικής τάξης.

 

Σ.Κ.