Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Αντί για μόρφωση θα προσφέρονται «δεξιότητες»

Η Κεραμέως προωθεί ένα σχολείο "δεξιοτήτων" και 
διαχωρισμού των παιδιών, και όχι ένα σχολείο 
πραγματικής μόρφωσης
 Υπουργείο Παιδείας και κυβέρνηση, με το νέο νομοσχέδιό τους για τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά και με όσα έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής, προχωρούν σε βαθιές αντιδραστικές αλλαγές όχι μόνο στη διαδικασία της εκπαίδευσης αλλά και στο περιεχόμενό της. Με όχημα την αυτονομία των σχολικών μονάδων επιχειρούν το σπάσιμο του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και την υπονόμευση του καθολικού δικαιώματος στη μόρφωση.

Στο πλαίσιο αυτό προωθούν το πολλαπλό βιβλίο, δηλαδή, την επιλογή βιβλίου από τους εκπαιδευτικούς, κατακερματίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον ενιαίο χαρακτήρα της γνωστικής διαδικασίας και του σχολικού προγράμματος, ενώ ανοίγεται μεγάλο πεδίο κερδοφορίας για τους εκδοτικούς οίκους, καθώς και παρέμβασής τους στη σχολική γνώση. Παράλληλα, προωθείται ο χωρισμός των μαθητών ανάλογα με το επίπεδο τους σε «καλά» και «κακά» τμήματα –μέτρο που μετά τις αντιδράσεις η Κεραμέως δήλωσε ότι θα αποσύρει–, αλλά και η μέθοδος της «ανεστραμμένης τάξης», δηλαδή, η βασική διδασκαλία να πραγματοποιείται στο σπίτι με την παρακολούθηση βίντεο, ψηφιακού υλικού κ.λπ. και στο σχολείο να γίνεται η εμπέδωση όσων τα παιδιά «διδάχτηκαν» μόνα τους ηλεκτρονικά! 

Παράλληλα, προετοιμάζουν εθνικές εξετάσεις «διαγνωστικού» χαρακτήρα σε Στ΄ δημοτικού και Γ΄ γυμνασίου, οι οποίες συνδυάζονται άμεσα με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και την αντίστοιχη κατηγοριοποίησή τους. Και οι οποίες θα οδηγήσουν σε αλλαγή του προσανατολισμού του σχολείου, καθώς πλέον αυτό που θα ενδιαφέρει θα είναι η μέτρηση συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων και όχι οι μορφωτικές ανάγκες και η ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Κάτι μάλιστα που φαίνεται και από την εισαγωγή, από φέτος, ως «μαθήματος» των εργαστηρίων δεξιοτήτων – που, όπως προκύπτει και από τον τίτλο τους, δεν θα παρέχουν γνώσεις, αλλά δεξιότητες, όπως «παραγωγικότητα», «προσαρμοστικότητα», «επιχειρηματικότητα» κ.λπ. Δεξιότητες που δεν έχουν σχέση με τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών αλλά με τις ανάγκες της αγοράς. Στην ίδια λογική κινείται και η εισαγωγή των Αγγλικών από το νηπιαγωγείο. Δηλαδή, τα προνήπια και τα νήπια, που ακόμα δεν έχουν μάθει βασικές λέξεις της μητρικής τους γλώσσας, θα διδάσκονται Αγγλικά! Την ίδια στιγμή που η χώρα μας έχει ήδη υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας... 

Τα μέτρα αυτά χτυπήματος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών δεν πρέπει να περάσουν. Η απάντηση όλων μας πρέπει να είναι άμεση, μαζική και δυναμική. 

 

Μ. Σάκος