Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Παραδίδουν το δίκτυο ύδρευσης σε ιδιώτες


Η παράδοση του δικτύου ύδρευσης στους ιδιώτες θα
φέρει και μεγάλη αύξηση της τιμής του νερού και 
υποβάθμιση της ποιότητάς του
Η ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης άρχισε με ένα άθλιο τέχνασμα που επέβαλε η κυβέρνηση στην ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης). Την υποχρεώνει, ως Ανώνυμη Εταιρεία που είναι από το 1999 (νόμος κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ), να πληρώνει τα έξοδα διύλισης του νερού στα κέντρα επεξεργασίας… στο δημόσιο. Το αποτέλεσμα είναι η ΕΥΔΑΠ, από 80,4 εκατομμύρια ευρώ κέρδη πέρυσι, να εμφανίσει ζημιά εφέτος. 157,5 εκατομμύρια ευρώ «μέσα» για να πληρώνει μια δημόσια εταιρεία ουσιαστικά… το δημόσιο.

Το άθλιο αυτό τέχνασμα στόχο έχει να καταστήσει φυσικά την ΕΥΔΑΠ προβληματική και να διευκολύνει την είσοδο των αρπακτικών του κεφαλαίου σε αυτήν. Η εισβολή αυτή ήδη ξεκίνησε, καθώς μέσω των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου- Ιδιωτικού Τομέα – νόμος κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας 2005), παραδίδεται, μετά από μια 3ετή μεταβατική περίοδο, σε ιδιωτικές εταιρείες η συντήρηση και λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.Επιχειρείται ακόμα και η ανάθεση σε ιδιωτική ταχυδρομική εταιρεία της εμφακέλωσης και αποστολής των λογαριασμών. 

Σχέδιο ιδιωτικοποίησης υπάρχει φυσικά και για την ΕΥΑΘ (Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης), μιας και μαζί με την ΕΥΔΑΠ καλύπτουν πάνω απ’ το μισό του πληθυσμού της χώρας. 

Το νερό αποτελεί το πλέον ζωτικό φυσικό κοινωνικό αγαθό και η ιδιωτικοποίησή του συνιστά πολλαπλό κοινωνικό έγκλημα. Όπου έγινε ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης στην Ευρώπη, η ποιότητα του νερού και η ασφάλεια του δικτύου ύδρευσης παρουσίασαν προβλήματα. Η υγεία του λαού δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας! Η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ (όπως και της ΕΥΑΘ) δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενούς τους. Αφορά τη ζωή και την υγεία όλου του εργαζόμενου λαού. Να αντιδράσουμε μαζικά στο επιχειρούμενο έγκλημα της ιδιωτικοποίησής τους. Το άθλιο τέχνασμα η ΕΥΔΑΠ να πληρώνει… τον εαυτό της στην ουσία για τη διύλιση του  νερού στο Μόρνο, στην Υλίκη και στον Μαραθώνα πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Στη Θεσσαλονίκη χιλιάδες πολίτες έχουν υπογράψει ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ. 

Το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσια υπόθεση και να βρίσκεται κάτω από τον εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. Τα αρπακτικά του κεφαλαίου να μείνουν έξω απ’ την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.

 

Σ. Κρόκος