Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

Ανταπόκριση από τη Μεσσηνία
Τα δάνεια που έχουν πάρει πολλοί αγρότες στην περιοχή, όπως και σε όλη τη χώρα, εξακολουθούν να αποτελούν «θηλειά» στο λαιμό τους. Στην ουσία δουλεύουν για να τα ξεχρεώσουν και να μη χάσουν τα σπίτια τους και τα χωράφια τους. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα για την ανακούφιση των αγροτών: διαγραφή των τόκων υπερημερίας, των προστίμων και των προσαυξήσεων, αποπληρωμή οφειλών σε 120 δόσεις. Μόνο που με τα ληστρικά επιτόκια που έχουν επιβάλει οι τράπεζες στις χορηγήσεις δανείων, τα μέτρα αυτά δεν φτάνουν. Μια λύση μόνο υπάρχει: η διαγραφή των χρεών για τα δάνεια που οι αγρότες έχουν πληρώσει, και με το παραπάνω, με βάση την πραγματική τους αξία, και όχι αυτή που καθορίζουν οι τράπεζες με τα ληστρικά τους επιτόκια. Μια τέτοια λύση, όμως, το σίγουρο είναι ότι δεν θα την προτείνει η κυβέρνηση. Χρειάζεται να την επιβάλει η οργανωμένη πάλη των αγροτών, σε συμμαχία με όλους τους δανειολήπτες γενικά.

Χ.Ρ.