Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

Η εφημερίδα μας


Αυτήν την τόσο μικρή σε μέγεθος εφημερίδα μας, αλλά και αντίστροφα την τόσο μεγάλη σε πολιτική σκέψη, τόλμη και ιδέες. Όλοι εμείς που την γράφουμε, παλεύουμε μ’ αυτήν ή την διαβάζουμε: την αγαπάμε… Και είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν.

Αλλά πέρα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα είμαστε περήφανοι για την εφημερίδα μας: Διότι αντλεί την ηθική της δύναμη, τον δυναμισμό της και τον αυτοσεβασμό της, από το ότι μάχεται για τη μεγαλύτερη ιστορική αναγκαιότητα και το μεγαλύτερο ηθικό σκοπό που υπάρχει. Που είναι η ισότητα, η αδελφότητα και η δικαιοσύνη της κομμουνιστικής κοινωνίας.
Η εφημερίδα μας όμως διαφέρει από τις άλλες εφημερίδες και σε κάτι άλλο. Διότι ενώ είναι το κεντρικό όργανο της πάλης της οργάνωσής μας, της Κομμουνιστικής-Τροτσκιστικής μας Ένωσης ταυτόχρονα είναι και η εκπαιδευτική της σχολή, της γραπτής διατύπωσης του λόγου.
Γι’ αυτό και οι σύντροφοί μας δε χωρίζονται σε αυτούς που τη γράφουν και σ’ αυτούς που τη διανέμουν… Διότι όλοι μας τη γράφουμε, και όλοι μας τη διανέμουμε.