Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Έγκλημα η ιδιωτικοποίηση του νερού


Το νερό είναι η ίδια η πηγή της ζωής. Δεν είναι εμπόρευμα,
δεν πωλείται!
Η κυβέρνηση της ΝΔ προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του νερού! Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί αιφνιδιαστικά την εκχώρηση σε ιδιώτες (μέσω ΣΔΙΤ) του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της ΕΥΔΑΠ, που αφορά τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των πλέον σημαντικών υποδομών ύδρευσης, όπως είναι τα φράγματα του Μόρνου και του Ευήνου, η λίμνη Υλίκη, το κανάλι μέσω του οποίου μεταφέρεται το νερό στην Αθήνα, τα αντλιοστάσια και πολλές άλλες, δηλαδή ουσιαστικά του 80% των αποθεμάτων νερού της χώρας!

Η διαδικασία της εκχώρησης γίνεται με ύπουλες μεθοδεύσεις, ώστε να δημιουργηθεί η εικόνα ότι τομείς της ΕΥΔΑΠ είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση κι έτσι να δικαιολογηθεί η ιδιωτικοποίηση. Είναι το γνωστό κόλπο ξεπουλήματος δημόσιων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα: η ΕΥΔΑΠ Παγίων –δηλαδή ουσιαστικά το υπουργείο Ανάπτυξης– ζητά τώρα 266 εκατ. ευρώ από την ΕΥΔΑΠ για νερό που της έχει χορηγήσει, ενώ πάντα γινόταν συμψηφισμός. Επίσης, διοίκηση και κυβέρνηση έδωσαν φέτος με αυξημένα μερίσματα στους μετόχους το 70% των κερδών της εταιρείας κ.ο.κ.
Εδώ και χρόνια, το πιο πολύτιμο αγαθό, το νερό, είναι στο στόχαστρο των αρπακτικών του κεφαλαίου, που ορέγονται την εκμετάλλευσή του, καθώς και των υποδομών του (αγωγοί, φράγματα κ.λπ.), τα οποία ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει από την τσέπη του. Η διαδικασία διαχείρισης του νερού απαιτεί εξαιρετική τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία, την οποία διαθέτει μόνο η ΕΥΔΑΠ, που υδροδοτεί πολίτες και επιχειρήσεις 70 χρόνια τώρα χωρίς προβλήματα και με φθηνό κόστος. Επίσης, η ΕΥΔΑΠ είναι μια κερδοφόρος δημόσια επιχείρηση.
Η εκχώρηση, λοιπόν, του νερού σε ιδιώτες ισοδυναμεί με έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού, καθώς όχι μόνο θα σημάνει την αύξηση της τιμής του, αλλά θα θέσει σε κίνδυνο τη σημερινή εξαιρετική ποιότητά του. Σε όσες χώρες εφαρμόστηκε η ιδιωτικοποίηση του νερού αυξήθηκε δυσανάλογα το κόστος, το οποίο μετακυλίσθηκε στον καταναλωτή, ενώ μειώθηκαν οι έλεγχοι, υποβαθμίστηκε η ποιότητά του και υπήρχαν συχνές διακοπές νερού.
Η ίδια η πανδημία απέδειξε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι η γενναία ενίσχυση των δημόσιων οργανισμών και όχι το ξεπούλημά τους. Το νερό είναι κοινό αγαθό, ανήκει σε όλους μας, δεν είναι εμπόρευμα! Για να μην πούμε το νερό νεράκι, θα πρέπει να απαντήσουμε άμεσα και δυναμικά σε αυτά τα εγκληματικά σχέδια.

Μ. Σάκος