Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Για να σωθεί η ΛΑΡΚΟ


Ο αγώνας για τη σωτηρία της ΛΑΡΚΟ θα φτάσει σύντομα σε κρίσιμο σημείο. Για να σωθεί η βιομηχανία και οι δουλειές των εργατών χρειάζεται να μπει μια ευρύτερη προοπτική στον αγώνα: με την επιχείρηση πάντα υπό δημόσιο έλεγχο, να αναλάβει τη διεύθυνσή της επιτροπή ειδικών (τεχνικοί, μηχανικοί κ.λπ.) και εργατών, απόλυτα έμπιστη στους εργάτες και άμεσα ελεγχόμενη από αυτούς. Η επιτροπή αυτή να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις ενέργειες για τη σωτηρία της βιομηχανίας : διευθέτηση των χρεών με τρόπο βιώσιμο για τη ΛΑΡΚΟ, τεχνικός και μηχανολογικός εκσυγχρονισμός του εργοστασίου, των εγκαταστάσεων και των ορυχείων, οργάνωση της παραγωγής.

Μια τέτοια προοπτική χρειάζεται την πλέον αποφασιστική πάλη απ’ τη μεριά των εργατών και τη στήριξη του συνολικού εργατικού κινήματος. Η επιλογή των κατάλληλων μορφών πάλης πρέπει να γίνει με τις πλέον δημοκρατικές διαδικασίες και φυσικά δεν μπορεί να αποκλειστεί η κατάληψη του εργοστασίου. Μια αξιόμαχη ηγεσία του σωματείου πρέπει να προετοιμάζει και να προετοιμάζεται για κάτι τέτοιο.

Σ.Κ.